Navigation Menu+

ŁOWICKA PIESZA PIELGRZYMKA MŁODZIEŻOWA 2018

PIELGRZYMKA…

jest aktem religijnym. Chociaż będzie w niej wiele akcentów wycieczkowo – rajdowych, chociaż przypadnie na czas Twojego urlopu czy wakacji, to przeświadczenie o nadprzyrodzonym charakterze motywów skłaniających do udziału w Pielgrzymce, uwidocznić się powinno na każdym kroku. Będziemy w drodze dużo się modlić, wiele śpiewać, słuchać codziennie Słowa Bożego i różnych konferencji, a szczytem i sercem każdego dnia będzie Eucharystia. Jasne jest też dla pielgrzymów, że do Maryi chcemy dojść wewnętrznie przemienieni i odnowieni przez Sakrament Pokuty. Ta wewnętrzna przemiana musi z kolei zaowocować konkretnymi decyzjami i postanowieniami, które złożymy u stóp Jasnogórskiej Pani i będziemy się z tych podjętych wobec Niej zadań rozliczać. Wszystko to , co zewnętrzne, podczas pielgrzymki może mieć rangę jedynie akompaniamentu wobec spraw najistotniejszych niewidocznych dla oczu…

Główna intencja XXIII Łowickiej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę:

W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości naszego narodu, w dziękczynieniu za niezmierzoną dobroć Matki Chrystusa – Królowej Polski, której doznawały i doznają całe pokolenia naszych Rodaków oraz z prośbą o umiejętność rozwijania darów Ducha Świętego.