Navigation Menu+

Dzień 1 – 6 sierpnia 2016

ŁowiczMaków

Droga z Bogiem

Rozpoczęła się Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa! To już 21 raz, jak młodzi – ciałem i duchem – wyruszają na rekolekcje w drodze. W tym roku hasłem przewodnim jest „Oto Matka Twoja”. Czas spędzony w drodze ma być przygotowaniem do peregrynacji Cudownego Obrazu Maryi w naszej diecezji.  Eucharystii rozpoczynającej wędrówkę do szczytu Jasnej Góry przewodniczył ordynariusz Diecezji Łowickiej – biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Słowo do pątników w trakcie homilii skierował biskup pomocniczy Wojciech Osial. Nawoływał on do codziennego powracania do Słowa Bożego, otwierania się na nie i odnajdywania znaków od Pana w codziennym życiu. Przypomniał jaki cel ma pielgrzymka – jest to czas uporządkowania naszej duszy.  „Mamy dwie możliwości – utrudzić się i wrócić bez zmian, lub utrudzić się, ale wrócić umocnionym w wierze” mówił do zabranych.

Po śniadaniu dziewięć grup wyruszyło na szlak, gdzie po drodze czekał na nich biskup Andrzej F. Dziuba, biskup Wojciech Osial wraz z przewodnikiem pielgrzymki ks. Rafałem Babickim. Przybili oni „piątki” z pielgrzymami, których dzisiejszym celem jest dotarcie do Makowa.

DSC_0097 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0104 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0138 DSC_0142 DSC_0171 DSC_0177 DSC_0240 DSC_0255 DSC_0260 DSC_0320 DSC_0346 DSC_0391 DSC_0393 DSC_0425 DSC_0467

Matka, która prowadzi mnie drogami wiary

Wyznaczona trasa na dziś została pokonana! Za nami 24,2 km! Po wyjściu z Łowicza pielgrzymi gościli u mieszkańców Zielkowic. Kolejnym przystankiem były Bobrowniki, gdzie parafianie wraz z proboszczem ks. Piotrem Sapińskim przygotowali obiad dla każdej z grup. Kolejnymi punktami na mapie pielgrzymki były Stachlew i Wola Makowska. Wszędzie Łowicka Piesza Pielgrzymka została miło przyjęta i ugoszczona.

W trakcie drogi pątnicy będą słuchać specjalnie przygotowanych konferencji. W tym roku głosi je Ojciec Duchowny Pielgrzymki – ks. Dionizy Mróz SDB. Pierwszą konferencję zatytułowano „Matka, która prowadzi mnie drogami wiary”. Wszyscy na swojej drodze muszą zauważać drugiego człowieka, nie tylko w geście przywitania. Ksiądz Dionizy mówił o tym, jak ważne jest okazanie miłosierdzia przez proste gesty, które nic nie kosztują. Maryja w codziennym życiu nie daje nam drogowskazów, którą drogą mamy podążać, lecz kroczy nią równo z nami.

Dzień dla ŁPPM nie dobiegł jeszcze końca. Wieczorem czeka nas Wieczór Radości i apel prowadzony przez jedną z grup.

DSC_0656 DSC_0658 DSC_0675 DSC_0692 DSC_0782 DSC_0903 DSC_0906 DSC_0909 DSC_0916 DSC_0929 DSC_0933 DSC_0951 DSC_0985 DSC_0993 DSC_0999 DSC_1003

Wieczór Radości

Po trudzie całodziennego wędrowania pątnicy znaleźli siły do świętowania 21 urodzin Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej. Wspólna zabawa z wodzirejem w makowskim amfiteatrze rozpoczęła się o godzinie 19 i trwała aż do godziny apelu, czyli 21. Zebrani bawili się nie tylko przy rytmach muzyki chrześcijańskiej. Na „parkiet” wyrwał wszystkich taniec belgijski. Nie zabrakło integracji wszystkich pielgrzymów. W tym roku każda grupa miała za zadanie ułożenie jak najwyżej wieży z klocków, co nie było łatwe.

Na zakończenie Wieczoru Radości słowo do zebranych wygłosił biskup ordynariusz Andrzej Franciszek Dziuba. Przypomniał pielgrzymom, aby byli otwarci na znaki od Pana i używali swoich zmysłów. Po wspólnie odśpiewanym Apelu Jasnogórskim, który tego wieczoru prowadziła Grupa Fioletowa, uczestnicy otrzymali błogosławieństwo od łowickich pasterzy – księdza biskupa Andrzeja oraz księdza biskupa Wojciecha.

DSC_2019 DSC_2022 DSC_2035 DSC_2050 DSC_2052 DSC_2056 DSC_2074 DSC_2080 DSC_2109 DSC_2134 DSC_2162 DSC_2163 DSC_2166 DSC_2169 DSC_2189