Navigation Menu+

Dzień VI – 11 sierpnia 2013

DZIEŃ 6 11.08.2013 LONGINÓWKA – GOSŁAWICE/WIDAWKA/KUŹNICA

Dziś kolejny trudny etap pielgrzymowania przed nami, ale damy radę bo idziemy do Naszej Mamy;) Rozpoczęliśmy Mszą św. w Milejowie, także prawie wszystkie grupy musiały dojść na Eucharystię. Ale dzięki temu mogli zobaczyć cudowny wschód słońca i zaśpiewać: „Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka…”

Mszę św. celebrował ks. Wojciech Szabrański SDB, a homilię wygłosił ks. Dionizy Mróz SDB. Powiedziane słowo dotyczyło gotowości naszego serca na Pana Jezusa, naszej serdeczności dla drugiego człowieka. Braku oczekiwań i postawy roszczeniowej na tej pielgrzymce. Ks. Dionizy uczulał nas na serdeczność, dobre wychowanie i postawę miłość.

IMG_1766 IMG_1761 IMG_1712 IMG_1781 IMG_1797 IMG_1807 IMG_1808 IMG_1813 IMG_1814 IMG_1956 IMG_1961 IMG_1962

W naszych nogach już 40 km dnia dzisiejszego 😉 Doszliśmy późno na noclegi i rozchodziliśmy się na trzy miejscowości, ale jesteśmy szczęśliwi, że udało się nam dotrzeć bez problemów;) Mimo ze trudny etap to jednak siły i radość była i na tańce i na grę w siatkę. Pielgrzymi już chyba czują bliskość Częstochowskiej Mamy i żadne bąble im nie przeszkadzają;) W Grupie Błękitnej odbyła się licytacja wczorajszego banana na rzecz Carits Diecezji Łowickiej. Banan został zlicytowany za 1700 zł, które zostało przekazane na ten zacny cel. Dziękujemy za takie serce.

Tematem konferencji dnia dzisiejszego było Wierzę w  Kościele i z Kościołem.

Kościół to jest środowisko, w którym rodzi się, rozwija i dojrzewa nasza wiara. Chociaż każdy z nas wierzy indywidualnie, to jednak nikt nie ma wiary na prywatną własność. Uczestniczymy w jednej wierze Kościoła świętego. W orędziu na światowe Dni Młodzieży w Madrycie czytamy takie słowa papieża Benedykta XVI: «Nasza osobista wiara w Chrystusa, zrodzona w dialogu z Nim, złączona jest z wiarą Kościoła – nie jesteśmy wierzącymi samotnie, lecz przez Chrzest jesteśmy członkami tej wielkiej rodziny, i to właśnie wiara wyznawana przez Kościół daje pewność naszej osobistej wierze. Credo, które wyznajemy podczas niedzielnej Mszy Świętej chroni nas przed niebezpieczeństwem wiary w innego Boga niż ten, którego objawił nam Jezus: „Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 166). Dziękujmy zawsze Bogu za dar Kościoła; on pozwala nam postępować w pewności wiary, która daje nam prawdziwe życie (por. J 20, 31)».

IMG_1961 IMG_2893 IMG_2004 IMG_2010 IMG_2326  IMG_1962 IMG_2293