Navigation Menu+

Grupa Czerwona

Grupa Czerwona

W skład Grupy Czerwonej wchodzą pątnicy z trzechdekanatów diecezji łowickiej, a także z Warszawy i Jarosławia. Liczy ona  66 pielgrzymów, którzy z radością i uśmiechem dotarli do Tronu Pani Jasnogórskiej.

Przewodnikiem tej rozśpiewanej i rozmodlonej grupy jest po raz drugi ks. Rafał Woronowski, który pełni funkcję wikariusza w parafii w Międzyborowie. Grupa nie mogłaby wyruszyć na szlak ŁPPM bez fizycznego i duchowego wsparcia, którego pątnicy mogli doświadczyć, dzięki posłudze ks. Romana Wawrzyniaka – proboszcza parafii Baranów, ks. Adama Bednarczyka – dziekana żyrardowskiego  oraz sióstr niepokalanek: s. Laurencji i s. Rozalii.

Pielgrzymi na wzór swojego patrona – św. Franciszka z Asyżu, kierują się bezinteresownąsłużbą bliźnim, a przed Cudowny Obraz składają nie tylko swoje prywatnie intencje, ale także te, które powierzyli im Ci, którzy nie mogli wyruszyć na pątniczy szlak. Szczególnie polecają swoje rodziny, proszą o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o zdrowie dla księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego.

Pielgrzymom Grupy Czerwonej przyświecają słowa „Bóg jest miłością”. Pragną oni otwierać się na brata i siostrę, którzy wędrowali obok -wiedzą, że dostrzegając drugiego człowieka obcują z Chrystusem –wzorem do naśladowania. Grupa Czerwona jest wdzięczna Jasnogórskiej Pani za wszelkie otrzymane łaski.

Ks. Rafał Woronowski – przewodnik grupy Czerwonej

Ks. Roman Wawrzyniak

Ks. Adam Bednarczyk

s. Laurencja

s. Rozalia

kl. Damian Mirecki