Navigation Menu+

Dzień 2 – 07.08.2018

Maków – Wysokienice 

Drugi dzień pielgrzymowania – rozpoczęty! W makowskiej muszli koncertowej Eucharystii przewodniczył bp Wojciech Osial, który prosił pielgrzymów, by każdym gestem, słowem chwalili Boga, nie siebie. O oprawę muzyczną Mszy świętej zadbała grupa Biała. 

Dziś pątnicy wędrują pamiętając w modlitwie o papieżu Franciszku, zgromadzeniach zakonnych i katechetach, by ukazywali wielkość Boga i niestrudzenie głosili Chrystusa. Ojciec Duchowny ŁPPM ks. Dionizy Mróz wprowadził pielgrzymów w temat dnia poprzez bajkę, w której prosił o to, by patrzeć głębiej na otaczający nas świat. 

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Makowa za podjęcie pielgrzymów na noclegu, ciepłe słowa i opiekę, jaką otaczają nas od lat!


 

Kim On jest? 

„Duchu Święty, Duchu Mądrości otaczaj swój Kościół opieką, spraw aby przyciągał do Ciebie wszystkie szukających Prawdy”

Drugi dzień wędrówki a nami. Pielgrzymi przebyli już 46 km, co oznacza, że do Jasnej Góry już tylko 188 km. Podczas trasy na pątników czekało wiele dobra, nie tylko w postaci pysznych ciast, kanapek, obiadu, ale także ochłody, o którą zadbali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Z kurtyną wodną czekali na pielgrzymów w Byczkach i Michowicach, za co pątnicy serdecznie dziękują. 

Dzisiejsza konferencja zapoznała pielgrzymów z Osobą Ducha Świętego. Dzięki słowom o. Piotra Różańskiego pielgrzymi mogli także zastanowić się kim w ich życiu jest Trzecia Osoba Boska. Wieczorem w Wysokienicach będą jeszcze głębiej zastanawiać się nad rolą Ducha w codzienności i będą przyzywać Go podczas wieczoru uwielbienia.  

Wieczór uwielbienia 

Drugi dzień pielgrzymowania dobiegł końca. Wieczór uwielbienia poprowadzony przez skierniewicką wspólnotę „Głos Pana” pozwolił pielgrzymom na odważne i radosne przyzywanie Ducha Świętego. Świadectwem doświadczenia Trzeciej Osoby Boskiej podzielili się Gosia i Kamil. Następnie przed Najświętszym Sakramentem odbyło się wielkie i radosne uwielbienie Pana. Podczas wieczoru obecny był bp Andrzej F. Dziuba, a także ks. Bogumił Karp – dziekan rawski, którzy modlili się razem z pątnikami. Śpiewom, modlitwie i chwale nie było końca, jednak na pielgrzymów czekają kolejne wyzwania podczas wędrówki, więc o 21.00 zaśpiewali Apel Jasnogórski i rozeszli się do domów mieszkańców Wysokienic.