Navigation Menu+

Dzień 7 – 12.08.2018

Gosławice / Widawka / Kuźnica – Zawada

Siódmy dzień pielgrzymowania rozpoczęła Eucharystia przy OSP Gosławice, której przewodniczył ks. Paweł Olszewski – przewodnik grupy Brązowej, a słowo wygłosił ks. Józef Petrynowski. Przewodnik grup Biało – Żółtej i Cytrynowej w homilii mówił, jak ważne jest przyjmowanie Pana Jezusa do swojego serca, karmienie się Słowem Bożym i Jego Ciałem. O oprawę Mszy św. zadbała grupa Brązowa. Podczas dzisiejszej wędrówki pątnicy w modlitwie pamiętać będą o zmarłych pielgrzymach, swoich bliskich, a także będą dziękować za rolników, dzięki którym możemy cieszyć się darem chleba. Także osoby, które przeżywają kryzysy będą dziś w sercach pątników na pielgrzymim szlaku. 


„Duchu Święty, Duchu Bojaźni Bożej spraw, aby ci, którzy zakończyli już ziemską wędrówkę radowali się z przebywania z Bogiem w wieczności”

Siódmy dzień naszej wędrówki przechodzi już do historii XXIII ŁPPM. W dzisiejszej konferencji pielgrzymi zastanawiali się jak działa Duch Święty w codzienności, jak się objawia i co ze sobą niesie. 

Dzisiejszy dzień pełen był atrakcji i błogosławieństwa. W lesie przed Gidlami tradycyjnie przeszła grupa Czarna ŁPPM czyli księża, siostry zakonne i klerycy. Z mundialowymi gadżetami, flagami namalowanymi na twarzy, okrzykami zwycięstwa (i zachęty do walki…) duchowni wywołali uśmiech na twarzy pątników i po raz kolejny pokazali, że potrafią świetnie się bawić mimo zmęczenia 😉 

Moc błogosławieństwa – dosłownie – płynęła na pielgrzymów w Gidlach, gdzie przed wejściem do sanktuarium pielgrzymi zostali obficie skropieni wodą święconą. Nie inaczej było w Zawadzie, gdzie na mostku czekał na pątników proboszcz ks. Szczepan Wylaź wraz z panami Janem, Kazimierzem i Sławomirem, którzy nieśli chorągwie. Proboszcz nie szczędził błogosławieństwa i wody 😉 Przed pielgrzymami ostatni apel w grupach, podczas, którego podziękują sobie za wspólnie spędzony czas.