Uncategorized

Apel grupy Zielonej

Wieczorna modlitwa prowadzona przez grupę Zieloną wprowadziła nas w nastrój modlitwy i słuchania – tego, co mówi do nas Bóg; sióstr i braci; i samego siebie.

Dziękujemy grupie Zielonej wraz z przewodnikiem ks. Pawłem Olszewskim za wprowadzenie nas – pątników w tajemnicę słuchania i wiary!