Rozważania różańcowe

14/08/2021

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

Zwiastowanie. „Na początku było Słowo”, i teraz Bóg kieruje swoje Słowo do Dziewicy z Nazaretu. Ona zaś całym sercem odpowiada: „Niech mi się stanie według Twego Słowa”. Matko Słowa Wcielonego, ucz nas pokory w przyjmowaniu i pełnieniu woli Bożej.

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

Nawiedzenie św. Elżbiety. Służebnica Pańska udaje się pośpiesznie
w góry, by służyć Elżbiecie. Matko Pięknej Miłości, naucz nas prawdziwej miłości, która realizuje się w przynagleniu, by iść wciąż wyżej w służbie Bogu i człowiekowi.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Narodzenie Pana Jezusa. Świat nie przyjął tego Dziecka. Maryja
z Józefem doświadczają goryczy odrzucenia, ale z tym większą miłością przyjmują Zbawiciela, który żłóbek i krzyż przemienia
w źródło łaski. Święta Rodzino, uproś nam łaskę, aby na naszej
ziemi nie było dzieci niechcianych.

Tajemnica IV – Ofiarowanie w świątyni

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Oto początek o koniec. Niemowlę i starzec. Pan Jezus w ramionach Symeona jest bezbronny ale nie bezsilny. Symeon rozpoznaje w Nim światło, które rozprasza mroki i mówi, że już jest gotowy odejść. Uproś nam, Maryjo łaskę zjednoczenia z Bogiem teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica V – Odnalezienie

Odnalezienie Pana Jezusa. „Z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
To jest tajemnica naszej wiary. Szukanie, ból, tęsknota, krzyż.
Matko szukająca Jezusa. Ucz nas wytrwałości w poszukiwaniu woli Bożej w każdej chwili naszego życia.

13/08/2021

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus mówił do zaspanych uczniów: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Czyli – wciąż ulegamy pokosom. Pierwsi rodzice upadli, bo przestali się modlić, czuwać i szukać woli Bożej. Panie, naucz nas modlitwy, która da nam siłę i moc do dźwigania codziennego krzyża.

Tajemnica II – Biczowanie

Biczowanie Pana Jezusa. Przenajświętsze Ciało za nas wydane zostało poszarpane biczami i zbroczone Krwią, która za nas była wylana. Spraw Panie, byśmy zawsze pamiętali, za jak wielką cenę zostaliśmy nabyci.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Jezus powiedział do Piłata,
że jest Królem, ale królestwo Jego nie jest z tego świata. Władcy ze Wschodu – by oddać pokłon Panu, zdjęli swoje korony. Królowie grzechu – by zachować swoją władzę i nie stracić korony pychy – włożyli na głowę Pana koronę z ciernia. Jezu, przepraszam Cię za moją pychę i za wszelkie odruchy wywyższania się i dominacji.

Tajemnica IV – Dźwiganie krzyża

Droga krzyżowa Pana Jezusa. Po grzechu pierworodnym Bóg szukał człowieka. Miłość szukająca grzesznika to miłosierdzie. Ostatecznym objawieniem miłości miłosiernej jest zbawcza męka Pana Jezusa. Jezu, spraw, bym nie szukał tego, co łatwe i przyjemne ale zawsze szedł
za Tobą, pełniąc Twoją wolę.

Tajemnica V – Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Została tylko garstka wiernych wraz
z Maryją, Janem Apostołem i kilkoma innymi osobami. Oto obraz Kościoła. Ale Jezus zapewnił, że nie zostawi nas sierotami.
Panie, wspieraj nas, byśmy dochowali Ci wierności i z Maryją doszli do nieba.

12/08/2021

– Tajemnice światła –

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Gdy Jezus przyjął chrzest z rąk Jana zstąpił Duch Święty, tak samo, jak zstępuje podczas bierzmowania, ale i tak samo, jak wtedy, gdy żarliwie się do Niego modlimy. Udziel nam Panie swojej mocy, daj nam Ducha Świętego, byśmy potrafili walczyć z naszymi słabościami i już nigdy nie byli sami.

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

Cud w Kanie Galilejskiej. Jezus poprzez przemianę wody w wino pokazał, że ma moc uczynić wszystko, by ludzie w Niego uwierzyli. Czy ufam, że może On też przemienić moje życie? Panie, daj nam wiarę i naucz dostrzegać w naszym życiu znaki Twojej miłości.

Tajemnica III – Głoszenie Królestwa

Głoszenie Królestwa Bożego. Głoszenie Królestwa to otwarcie własnego serca na działanie łaski Bożej w nas. Obdarz nas, Panie swoją mocą. Zaszczep w nas miłość i poświęcenie, byśmy w ten sposób zbliżali się do nieba.

Tajemnica IV – Przemienienie

Przemienienie na górze Tabor. Jezus przemienił się. Objawił swoją chwałę. Jego odzienie stało się niezwykle białe. Obok Niego zjawili się dwaj prorocy i dał się słyszeć głos z nieba. Panie, przemieniaj wciąż nasze serca, byśmy nie zrażając się trudnościami, cały czas szli drogą Ewangelii.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

Ustanowienie Eucharystii. Jezus ofiarował nam Siebie w sakramencie Eucharystii, byśmy i my miłością darzyli innych i wzmacniali się duchowo. Chciał być z nami do końca świata. Jezu, dziękujemy Ci
za Twoją miłość. 

11/08/2021

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I – Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zmartwychwstał po trzech dniach. Dokonał się wtedy największy z cudów świata. Przestraszeni apostołowie uwierzyli dopiero wtedy, gdy Go ujrzeli. Umocnij Panie naszą wiarę, by nasze oczy i serca widziały cuda Twojej miłości.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Wstępuje do domu Ojca, by każdemu z nas przygotować tam miejsce. Czy czekam na spotkanie z Nim? Czy kocham drugich miłością bezinteresowną? Panie… naucz nas kochać.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym mówili różnymi językami, a potem wyruszyli na cały świat by głosić Ewangelię. Ja też jestem posłany. Czy modlę się o dary Ducha Świętego? Czy chcę rozpoznać swoje powołanie i jestem gotowy by ruszyć w świat? Panie. Daj nam odwagę.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja była oddana
Bogu do końca. Z duszą i ciałem została wzięta do nieba.
Czy za Jej wstawiennictwem proszę o łaskę zjednoczenia z Jezusem
i spotkania z Nim w wieczności? Panie, weź nas do nieba, daj nam przebywać z Tobą.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Bożej

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Została wyniesiona ponad aniołów i świętych. Jest królową nieba i ziemi. Jest także moją Królowa. Czy traktuję Ją jak swoją najlepszą Matkę?

10/08/2021

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Modlitwa w Ogrójcu. Jezus przed śmiercią oddalił się od apostołów
i całą noc się modlił. Panie, naucz nas żarliwej modlitwy i naucz nas jednoczyć się z Tobą zwłaszcza w chwilach prób i przykrych doświadczeń.

Tajemnica II – Biczowanie

Biczowanie Pana Jezusa. Piłat mógł ocalić Jezusa. Jednak bał się tłumu. My też Jezu biczujemy Cię swoją obojętnością, lękiem o opinię, niewiernością, brakiem pokory. Daj Panie, byśmy widzieli Cię pochylając się nad słabymi i cierpiącymi.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

Cierniem ukoronowanie. Żołnierze założyli Ci na głowę koronę
z cierni. Bili Cię, popychali. My też zadajemy Ci Jezu bolesne rany. Panie, przebacz nam nasze grzechy i okaż swe miłosierdzie.

Tajemnica IV – Dźwiganie krzyża

Dźwiganie krzyża. Jezus dźwigał krzyż. Z braku sił trzykrotnie upadał, zaraz jednak powstawał, by do końca wypełnić wolę Ojca. Naucz nas Panie przyjmować własne krzyże i dodaj nam sił, gdy będą one nas przerastać.

Tajemnica V – Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus umarł za nasze grzechy. Ogołocił samego siebie. Stał się do nas podobny. Przez swoją śmierć udowodnił, że „do końca nas umiłował”. Wskrześ Panie w naszych sercach wrażliwość, byśmy przyjmowali Twoją miłość i nie przybijali Cię do krzyża naszymi grzechami.

09/08/2021

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

Zwiastowanie. Anioł przychodzi z zaproszeniem: „Pójdź za Mną!”. Prosimy Cię Panie za nasze rodziny, by były otwarte na Twoje wołanie. Święty Józefie – módl się za nami.

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

Nawiedzenie św. Elżbiety. Maryja teraz nie myśli już o sobie ale idzie z pomocą. Powołanie kapłańskie zatem nie jest tylko dla osoby powołanej, ale dla całej wspólnoty, do której należy zanieść Chrystusa. Święty Józefie – wspieraj nas w niesieniu Jezusa tym, którzy Go nie mają.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Narodzenie Pana Jezusa. I wtedy nie było i teraz nie ma w wielu domach miejsca dla Boga. Zamknięte są drzwi ale i serca. Prosimy Cię święty Józefie – pomóż nam otwierać nasze serca na drugiego człowieka, na Boga w nim.

Tajemnica IV – Ofiarowanie w świątyni

Ofiarowanie w świątyni. To tajemnica matczynego serca, które jest gotowe nawet na cierpienie, wyrzeczenie, ofiarę. Święty Józefie. Ucz nas miłości przez ofiarę i rezygnację.

Tajemnica V – Odnalezienie Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus ma świadomość,
że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca. Życie każdego kapłana nie może być takie, jak ludzi świeckich. Kapłan powinien też być w tym, co należy do Ojca. Święty Józefie – ucz nas modlitwy, byśmy zawsze potrafili odnajdywać Jezusa.

08/08/2021

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I -Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie. To tajemnica powracania do życia. Można przecież żyć, być zadbanym ale umarłym. Czy dobrze mi z tym, czy raczej wołam o zmartwychwstanie? Święty Józefie – swoją postawą ucz nas nadziei prowadzącej do życia.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Wniebowstąpienie. To tajemnica wpatrywania się w niebo
i podążania ku niemu. Za czym lub za kim tęskni moje serce? Kto lub co jest moim niebem? Św. Józefie – ucz nas przemieniania w niebo naszej codzienności.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego. To tajemnica słów: „Bądź wola Twoja…”, gdyż przez tchnienie Ducha dotykamy tego wszystkiego, co nieprzewidywalne i inne niż chcemy. Święty Józefie – ucz nas zgody na Boże decyzje.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej

Wniebowzięcie Maryi. To tajemnica tęsknoty za Bogiem, która aż porywa do nieba, ponieważ kiedy Bóg przychodzi do człowieka mówi mu „do widzenia” – by człowiek tęsknił za Nim, by Go wypatrywał. Święty Józefie – ucz nas tęsknić za Bogiem.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Bożej

Ukoronowanie Matki Bożej. To tajemnica królowania poprzez służbę. Być pełną łaski, królować, władać niebem może tylko Ta, która
w pełni służyła. Święty Józefie – sługo pierwszego tabernakulum, naucz nas służby.

07/08/2021

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

Zwiastowanie. To tajemnica Bożego wołania i ludzkiej odpowiedzi.
A jakie jest przeznaczenie mojego życia? W kim dziś przyszedł do mnie Anioł? Święty Józefie, ucz nas słuchać głosu Bożego, nawet wtedy, gdy go nie rozumiemy.

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

Nawiedzenie św. Elżbiety. To tajemnica Bożego natchnienia
i dzielenia się tym natchnieniem z innymi. Ile we mnie jest milczenia przed Bogiem? Ile otwarcia na Jego decyzje, często niespodziewane
i niezrozumiałe? Święty Józefie –wspieraj nas w przyjmowaniu tego, co nie jest moją wolą, a co pochodzi od Boga.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Narodzenie Pana Jezusa. To tajemnica rodzenia się Boga nie tam, gdzie się Go oczekuje. Czy potrafię – wzorem św. Józefa przyjąć Boga w kimś kłopotliwym i niepozornym? Czy mam otwarte serce na kogoś, z kim jest mi nie po drodze? Święty Józefie – wspieraj nas.

Tajemnica IV – Ofiarowanie w świątyni

Ofiarowanie w świątyni. To tajemnica oddawania Bogu tego, kogo najbardziej kochamy. Jak Abraham – Izaaka, jak Maryja – Jezusa. Tak naprawdę – nikt nie jest nasz, ani małżonek, ani dziecko, ani ktoś pokochany nad życie. Święty Józefie, ucz nas ufnego oddawania Bogu naszych ukochanych.

Tajemnica V – Odnalezienie

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jest to tajemnica odnajdywania w Bogu pozornie utraconych. Czy wierzę, że Bóg pragnie dla mnie
i moich najbliższych większego dobra niż nasze marzenia?
Święty Józefie. Ty też miałeś marzenia. Ucz nas zawierzenia.

06/08/2021

– Tajemnice bolesne – 

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Uczniowie wiele razy byli świadkami modlitwy Pana Jezusa, ale w Ogrójcu posnęli, nie potrafili czuwać z Mistrzem. Prosimy Cię Panie, daj nam modlitwę, na wzór św. Józefa, będącą obecnością pełną miłości.

Tajemnica II – Biczowanie

Biczowanie. To jest tajemnica niewinnie zbieranych uderzeń. Najbardziej ranią nas ci, których najbardziej kochamy. I tak samo my ranimy Boga. Daj nam Panie ze św. Józefem przyjmować razy w milczeniu, z miłością.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

Cierniem ukoronowanie. To tajemnica wystawienia na pośmiewisko Boga i człowieka. Jak bronimy się przed ludzką drwiną, ironią, złośliwością? Czy bronimy się, czy umiemy przygarnąć ośmieszonego Boga? Święty Józefie – naucz nas brania w obronę pogardzanych.

Tajemnica IV – Dźwiganie krzyża

Dźwiganie krzyża. Do nieba nie idzie się w pojedynkę, wygodną drogą. Do nieba jedni dźwigają drugich. Święty Józefie – bądź dla nas wzorem ofiarnej pracy i życia pełnego poświęceń dla innych.

Tajemnica V – Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Ukrzyżowanie. Jeżeli coś w nas nie umrze to i żyć nie będzie. Święty Józefie. Ucz nas umierania dla siebie, by mógł w nas zamieszkać i żyć Bóg.