Grupa Błękitna

Grupa Błękitna

Podczas XXIII Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej Grupa Błękitna liczy 113 osób. Przewodnikiem Grupy Błękitnej jest ks. Łukasz Warzyński, a wspomaga go Dyrektor Radia Victoria – ks. Piotr Krzyszkowski oraz ks. Andrzej Kita. W grupie obecny jest kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – Piotr Ornafa, a także s. Marietta Chlebus MSC, s. Weronika Drozd MSC, s. Beata Gondek CSIC oraz s. Karola Zawisza CSIC. Grupę tworzą pielgrzymi pochodzący z Sochaczewa i okolic, a także Wołomina, Łodzi, Rzeczycy oraz Warszawy – 23 osoby pielgrzymowały do Tronu Matki Bożej po raz pierwszy. Najmłodszy pątnik – Franek ma 3 lata, a najstarsza pątniczka ma lat 70. Tradycją grupy jest to, że rozpoczyna pielgrzymowanie 5 sierpnia z Sochaczewa. Błękitni pielgrzymi są grupą bardzo zżytą i zorganizowaną – ich szczególną cechą jest fakt, że jako jedyni mają wspólny nocleg na jednym polu namiotowym, a apele i posiłki tworzą atmosferę zjednoczenia. Patronem grupy jest św. o. Maksymilian Maria Kolbe. Każdego dnia w czasie różańca zanoszono do Maryi wiele intencji – pątnicy modlili się za swoje rodziny, kapłanów i parafie, prosili o uzdrowienia z chorób, rozwiązanie trudnych spraw, a także o znalezienie żony lub męża i rozpoznanie swojego powołania. Wśród intencji pielgrzymi pamiętali o sprawach naszej Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatni różaniec na szlaku XXIII Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej został odmówiony za śp. Sławomira Kalińskiego. Całą jego rodzinę powierzamy opiece Matki Boskiej.

Ks. Łukasz Warzyński – przewodnik grupy Błękitnej

Ks. Piotr Krzyszkowski – dyrektor Radia Victoria

Ks. Andrzej Kita

s. Weronika

s. Marietta

s. Beata

Kl. Piotr Ornafa

Patron Grupy Błękitnej

św. Maksymilian

Litania do sw. Maksymiliana Marii Kolbe

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Niepokalana Pośredniczko łask,
Święty Maksymilianie,
Rozmiłowany w Bogu,
Kochający modlitwę,
Wytrwale strzegący cnoty czystości,
Heroicznie posłuszny przełożonym,
Realizujący ducha ubóstwa i prostoty,
Żyjący w umartwieniu i pokucie,
Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości,
Oddany na własność Niepokalanej,
Nieustraszony Rycerzu Niepokalanej,
Twórco Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Głoszący Ewangelie przy pomocy radia i prasy,
Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej,
Misjonarzu Japonii,
Pragnący męczeńskiej śmierci,
Niezachwiany w ufności,
Miłujący nieprzyjaciół,
Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia,
Duszpasterzu współwięźniów,
Ofiaro heroicznej miłości bliźniego,
Starty na proch dla Niepokalanej,
Uwieńczony dwiema koronami,
Męczenniku Oświęcimia,
Sławiony na całym świecie,
Chlubo polskiej ziemi,
Patronie trzeźwości,
Patronie rodzin,
Patronie naszych trudnych czasów,
Patronie naszej grupy błękitnej,
Wielki orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Nikt nie ma większej miłości.

Od tego, kto oddaje Zycie za przyjaciół swoich.

Módlmy się:

Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś świętego Maksymiliana taka miłością do Niepokalanej, ze stal się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa. Rozgrzej i nasze serca ofiarna miłością do Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie
w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.