Grupa Brązowa

Grupa Brązowa

Grupa Brązowa to pątnicy z czterech dekanatów: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Lubochnia i Nowe Miasto nad Pilicą. Grupa liczy 109 pielgrzymów. Patronem Brązów jest bł. o. Honorat Koźmińskim, a przewodnikiem ks. Paweł Olszewski – wspomagany przez ks. Mateusza Adamskiego z Wysokienic, kleryka Krzysztofa Żądło z WSD oraz dwóch kleryków z Redemptoris Mater z Warszawy – kl. Andrzeja Czubaja i kl. Jarosława Patelkę. Większość pątników to ludzie młodzi – licealiści i studenci, ale ważną część grupy stanowią ludzie starsi i dzieci. „Czekoladki” poprzez wspólny śpiew, modlitwę i radosną animację w drodze tworzą niezwykłą, rodzinną atmosferę. W swoich modlitwach poleca Panu Bogu intencje o miłość i pokój w rodzinach oraz łaskę zdrowia dla chorych. Dziękowali za zdane egzaminy i prosili o dobrą przyszłość związaną ze studiami i pracą. Nie zabrakło również intencji o powołania do służby Bożej.

 Rozważając tegoroczne hasło pielgrzymki grupa Brązowa chętnie rozbudzała swoje serca poprzez korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz wsłuchiwanie się w konferencje pielgrzymkowe. Grupa Brązowa w 100 rocznicę odzyskania niepodległości nie zapomniała o ukochanej ojczyźnie – Polsce – polecając ją w modlitwach. Przedstawiciele Brązów weszli na szczyt Jasnej Góry ubrani w stroje z okresu Księstwa Warszawskiego oraz tradycyjne stroje ludowe. Brązowa wzbogaciła się także o jedno małżeństwo. Monika i Dawid – medyczni grupy, w sobotę 11 sierpnia ślubowali sobie miłość przed Bogiem, a poznali się i zaręczyli na Pielgrzymce. Życzymy Młodej Parze bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Jasnogórskiej.

Ks. Paweł Olszewski – przewodnik grupy Brązowej

Ks. Mateusz Adamski 


s. Anastazja

s. Dominika

kl. Krzysztof Żądło 

Patron Grupy Brązowej

bł. Honorat

Modlitwa do bł. Honorata

Błogosławiony Honoracie,
Wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami.
Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca,
Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego,
Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii,
Posłuszny natchnieniom Ducha świętego,

Błogosławiony Honoracie,
Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej,
Heroicznie wierny synu Kościoła świętego,
Krzewicielu życia według Ewangelii,
Patronie odkrywania drogi życiowej,
Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi,

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania,
światły kierowniku sumień w konfesjonale,
Zatroskany o losy Ojczyzny,
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
Oddany modlitwie i pokucie,

Błogosławiony Honoracie,
Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą,
Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia,
Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania,
Pokorny wobec tajemnic Bożych,
Wzorze niezłomnej nadziei,

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały w dążeniu do świętości,
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,
Patronie Nowego Miasta,
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku,

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę… i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą
w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.