Grupa Cytrynowa

GRUPA CYTRYNOWA

Grupa Cytrynowa na szlak XXIV Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej wychodzi 5 sierpnia z Żychlina pod przewodnictwem  ks. Wiesława Frelka, a od 6 sierpnia Cytrynowi pielgrzymują razem z Grupą Biało-Żółtą pod przewodnictwem ks. Jacka Zielińskiego. Grupa jest zdyscyplinowana, radosna i uśmiechnięta. Patronką grupy jest bł. Karolina Kózkówna. W grupie pielgrzymuje 25 pątników, którzy czując rodzinną atmosferę chętnie służą sobie pomocą i dobrym słowem.

Grupa Cytrynowa głównie modli się za swoich najbliższych oraz w intencjach powierzonych im na szlaku Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej.

Patron Grupy Cytrynowej

bł. Karolina

Litania do bł. Karoliny Kóźkówny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże, 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Karolino, módl się za nami.
Męczennico w obronie czystości,
Apostołko Krzyża Chrystusowego,  
Czcicielko Różańca świętego,  
Świadku Ewangelii,
Wzorze żywej wiary,
Kwiecie polskiej ziemi,
Troskliwa opiekunko świątyni,
Nauczycielko prawdziwej pobożności, 
Niestrudzona w posłudze bliźnim, 
Przykładzie poszanowania rodziców, 
Gorliwa nauczycielko dzieci,
Strażniczko kościoła domowego, 
Przykładzie pracowitości, 
Przykładzie uczciwości, 
Apostole dobroci, 
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych, 
Światło dla zagubionych, 
Wzorze szczerej przyjaźni, 
Patronko ciężkiej pracy rolników, 
Patronko młodzieży,
Przewodniczko w drodze do świętości,

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny, prosimy Cię Panie.
O wytrwanie w wierze, 
O posłuszeństwo słowu Bożemu, 
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji, 
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów, 
O umiejętność dostrzegania dobra, 

O pokrzepienie w trudnych chwilach życia, 
O pocieszenie w smutkach i udrękach, 
O siłę ducha w chwilach zwątpień, 
O męstwo w znoszeniu cierpienia, 
O wrażliwość sumienia, 
O wierność Bogu, bliźnim i sobie, 


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Błogosławiona Karolino, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.