Grupa Czerwona


W skład Grupy Czerwonej wchodzą pątnicy z trzech dekanatów diecezji łowickiej, a także z Warszawy i Jarosławia. Liczy ona około siedemdziesięciu pielgrzymów, którzy z uśmiechem dotarli do tronu Pani Jasnogórskiej.

Przewodnikiem tej radosnej i rozśpiewanej grupy jest po raz kolejny ks. Rafał Woronowski, który pełni funkcję wikariusza w parafii w Międzyborowie. Grupa nie mogła by ruszyć bez duchowego wsparcia, którego pątnicy mogli doświadczyć, dzięki posłudze ks. Romana Wawrzyniaka oraz ks. Adama Bednarczyka oraz sióstr zakonnych: s. Laurencji i s. Rozali.

Pielgrzymi na wzór swojego patrona, św. Franciszka z Asyżu, kierują się bezinteresownością i służbą bliźnim, a przed Cudowny Obraz składają nie tylko swoje prywatnie intencje, ale i te, które powierzyli im Ci, którzy nie mogli ruszyć w pątniczym szlaku. Szczególnie polecają rodziny, proszą o nowe – święte powołania kapłańskie i zakonne oraz o zdrowie dla księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego.

Pielgrzymom Grupy Czerwonej przyświecają słowa „Bóg jest miłością”. Pragną oni uczyć się otwartości na brata i siostrę, którzy wędrują obok. Wiedzą, że dostrzegając drugiego człowieka, dostrzegają Chrystusa, którego chcą naśladować. Grupa składa Maryi wiele wdzięczności za otrzymane łaski.

ks. Rafał Woronowski ks. Roman Wawrzyniak ks. Adam Bednarczyksiostra Laurencja siostra Rozalia

kleryk Damian

Patron Grupy Czerwonej

św. Franciszek

Litania do św. Franciszka

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Św. Mario Niepokalanie poczęta, módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki,
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Św. Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,
Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Św. Franciszku, miłośniku pokory,
Św. Franciszku, wzorze pokuty,
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Franciszku, miłośniku czystości,
Św. Franciszku, dobrami świata rządzący,
Św. Franciszku, patriarcho ubogich,
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Św. Franciszku, bojowniku Chrystusowy,
Św. Franciszku, pogromco szatana,
Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Św. Franciszku, tarczo wojujących za prawdę,
Św. Franciszku, zwycięzco złości świata,
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Św. Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Św. Franciszku, dzielny orędowniku u Boga,
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca świętego Franciszka Kościół Swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.