Grupa Czerwona

GRUPA CZERWONA

Grupę Czerwoną tworzą pątnicy z 3 dekanatów Diecezji Łowickiej. Liczy ona 63 osoby, które z  nadzieją w sercach  dotarły przed wizerunek Jasnogórskiej Pani.

Przewodnikiem Grupy Czerwonej jest Ksiądz Roman Wawrzyniak, którego dzielnie wspierał i zastępował Vice-przewodnik Ksiądz Piotr Kaczmarek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Księża Przewodnicy wspomagani byli przez Siostry Niepokalanki: Laurencję i Rozalię.

Patronem Grupy Czerwonej jest św. Franciszek z Asyżu, którego życie było przykładem dla wszystkich pielgrzymujących do Obrazu Najświętszej Maryi  Panny na Jasnej Górze. Za jego wstawiennictwem wypraszali łaskę zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla swoich najbliższych. Pątnicy Grupy Czerwonej modlili się także o rozpoznanie drogi życiowej. Codzienny trud pielgrzymowania, pomagał zrozumieć jak wielką Miłością jest Bóg.

św. Franciszek

Litania do św. Franciszka

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Św. Mario Niepokalanie poczęta, módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki,
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Św. Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,
Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Św. Franciszku, miłośniku pokory,
Św. Franciszku, wzorze pokuty,
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Franciszku, miłośniku czystości,
Św. Franciszku, dobrami świata rządzący,
Św. Franciszku, patriarcho ubogich,
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Św. Franciszku, bojowniku Chrystusowy,
Św. Franciszku, pogromco szatana,
Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Św. Franciszku, tarczo wojujących za prawdę,
Św. Franciszku, zwycięzco złości świata,
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Św. Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Św. Franciszku, dzielny orędowniku u Boga,
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca świętego Franciszka Kościół Swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.