Grupa Fioletowa

G

Przewodnikiem Grupy Fioletowej jest ks. Rafał Babicki, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach. W tym roku pielgrzymowali z nami neoprezbiterzy ks. Łukasz Pecyna ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców i ks. Jakub Zakrzewski – wikariusz parafii Maków. W grupie jest również kleryk Michał Michalski ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców oraz wolontariuszka misyjna z Wolontariatu Misyjnego Salvator, Joanna Piątkowska.

Grupa Fioletowa liczyła w tym 115 osób.  Pątnicy pielgrzymujący w tej grupie w większości pochodzą z dwóch dekanatów skierniewickich: św. Jakuba oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także z okolic Skierniewic.  Są to przeważnie ludzie młodzi, którzy w tym roku po raz pierwszy wyruszyli na pielgrzymi szlak. Nie brakuje w niej także dzieci oraz starszych doświadczonych pątników. Patronem grupy jest św. Jan Paweł II, którego wstawiennictwa pielgrzymi przyzywali poprzez modlitwę litanijną i śpiew. W sercach pielgrzymi niosą intencje dziękczynne za otrzymane łaski i zawierzają Matce Bożej swoją przyszłość oraz swoich najbliższych.W tym roku szczególnie modlili się w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz misyjnych.

Ks.-Rafał-Babicki-678x1024

Ks. Rafał Babicki – przewodnik grupy Fioletowej

Ks. Grzegorz Cieślak – prefekt WSD w Łowiczu

Ks. Łukasz Pecyna CR

Patron Grupy Fioletowej

św. Jan Paweł II

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.

Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka,

Duchu Boży, Panie i Dawco życia

Karolu Józefie z Wadowic, módl się za nami.

Pasterzu Miłosierdzia,

Sługo Służebnicy Pańskiej,

Cały oddany Matce Jezusa,

Synu wolnej Polski,

Człowieku święty w świecie,

Uczniu wieszczów i robotników,

Powołany do służby w Kościele,

Dziedzicu historii królewskiej,

Przyjacielu mądrej młodzieży,

Nauczycielu filozofów,

Mistrzu teologów,

Kapłanie i biskupie krakowski,

Przewodniku po górach i na wodzie,

Gościu środowiska rodzinnego,

Wychowawco narzeczonych i małżonków,

Przyjacielu młodzieży,

Świadku Soboru Watykańskiego II,

Książę Kościoła katolickiego,

Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia,

Wybrany „z dalekiego kraju”,

Następco rzymski św. Piotra,

Pielgrzymie pokoju i jedności,

Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej,

Otwarty na innego człowieka,

Zraniony nienawiścią,

Solidarny z cierpiącymi,

Znaku duchowej wolności,

Promieniu ojcostwa,

Miłośniku piękna,

Bracie artystów i nauczycieli,

Ikono modlitwy,

Ofiarniku Eucharystii,

Budowniczy mostów pojednania,

Mężu opatrznościowy polityki,

Proroku nowej ewangelizacji,

Apostole cywilizacji miłości,

Mistrzu dialogu i słuchania,

Strażniku wiary ewangelicznej,

Poeto słowa o Słowie Wcielonym,

Zapraszający w progi nadziei,

Odważny w cierpieniu,

Spokojny w umieraniu,

Otoczony świętymi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.