Grupa Granatowa

GRUPA GRANATOWA

Grupa Granatowa zrzesza funkcjonariuszy służb mundurowych z terenu Diecezji Łowickiej. Patronem grupy jest św. Michał Archanioł. Przewodnikiem grupy jest ks. Roman Sękalski, wspomaga go dk. Piotr Paweł Zieliński. W grupie pielgrzymują przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Harcerze.

Granatowa wyruszyła na szlak po raz pierwszy wypełniając program duchowy i integrując się z innymi grupami, na stałe wpisując się we wspólnotę Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej. Każdego dnia modlili się w intencjach funkcjonariuszy służb mundurowych prosząc o Błogosławieństwo Boże i wierne wypełnianie służby, a dla zmarłych o funkcjonariuszy o życie wieczne. Swoje modlitwy zanosili w intencji Ojczyzny.

Zawsze otwarci i chętni do wspólnej modlitwy, zabawy i  Zawsze otwarci i chętni do wspólnej modlitwy, zabawy i rozmowy,  na szlaku łączyli się z grupą Białą. Choć nieliczni – zawsze widoczni na szlaku i gotowi do pomocy. Swoją służbą i podjęciem trudu pielgrzymowania nieustannie pokazywali, że Bóg jest Miłością.

Patron Grupy Granatowej

Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.