Grupa Zielona

Grupa Zielona pochodzi z Łowicza i okolic. Prowadzi ją ks. Jacek Zieliński, a wspierają go: Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – ks. Piotr Kaczmarek oraz Prefekt wychowawczy i dyrektor ekonomiczny ks. Grzegorz Cieślak. Na szlaku posługują także ks. Łukasz Gawrzydek, ks. Kamil Goc, ks. Michał Szkupiński, ksleryk Bartek Jaska i kleryk Hubert Siepert – dzięki którym Zielona jest grupą pełną werwy i radości.

W grupie pielgrzymuje 85 pątników, a trzon grupy stanowią ludzie młodzi, którzy wprowadzają atmosferę entuzjazmu i uśmiechu, ale nie udałoby się dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani bez dojrzałych pielgrzymów, którzy charakteryzują się spokojem i rozmodleniem. Natomiast radość wprowadzają rozbiegane, małe dzieci.

Patronem grupy jest św. Wiktoria, a Zielona pielgrzymuje z hasłem „Bóg jest dobry cały czas”. Główną intencją grupy są nowe powołania kapłańskie i zakonne, ale pielgrzymi prosili również Matkę o zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin.

Ks. Jacek Zieliński – przewodnik grupy Zielonej

Ks. Piotr Kaczmarek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

Ks. Grzegorz Cieślak – Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

Ks. Kamil Goc

Ks. Michał Szkupiński

Kl. Hubert Siepert

Patron Grupy Zielonej

św. wiktoria

Litania do św. Wiktorii

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Wiktorio, dziewico i męczennico,

Święta Wiktorio, oblubienico Chrystusa, 
Święta Wiktorio, otwarta na prawdę, 
Święta Wiktorio, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie, 
Święta Wiktorio, czcicielko jedynego Boga, 
Święta Wiktorio, posłuszna natchnieniom Bożym, 
Święta Wiktorio, ciesząca się łaską świętej wiary, 
Święta Wiktorio, odważnie wyznająca wiarę świętą, 
Święta Wiktorio, gorliwa apostołko Chrystusa, 
Święta Wiktorio, ozdobo chrześcijańskich dziewic, 
Święta Wiktorio, doprowadzająca błądzące panny do prawdziwej wiary, 
Święta Wiktorio, przykładzie mocnej nadziei, 
Święta Wiktorio, z Bogiem na modlitwie zjednoczona, 
Święta Wiktorio, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, 
Święta Wiktorio, przykładzie czystości i męstwa, 
Święta Wiktorio, cierpliwie znosząca złość oprawców, 
Święta Wiktorio, podziwu godny wzorze stałości, 
Święta Wiktorio, miłująca Chrystusa ponad życie, 
Święta Wiktorio, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, 
Święta Wiktorio, zbudowanie dla chrześcijan, 
Święta Wiktorio, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot, 
Święta Wiktorio, ozdobo Kościoła świętego, 
Święta Wiktorio, chwało bohaterów chrześcijańskich, 
Święta Wiktorio, potężna orędowniczko u Boga, 
Święta Wiktorio, patronko cierpiących, 
Święta Wiktorio, patronko umierających z Chrystusem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
W.: Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Wiktorii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Antyfona:

Oto święta, która nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą i źródłem męstwa, On jest jej światłem na wieki. Bóg ją wybrał i bardzo umiłował, dał jej zamieszkać w swoim przybytku.