Grupa Błękitna

GRUPA BŁĘKITNA

Grupę Błękitną tworzą pielgrzymi pochodzący z Sochaczewa i okolic,
a także Wołomina, Łodzi, Rzeczycy oraz Warszawy. Zdecydowana większość osób to pielgrzymi doświadczeni i od wielu lat podążający do Tronu Jasnogórskiej Pani.

Przewodnikiem Grupy jest ks. Karol Chrapulski, który posługuje jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca Diakona
i Męczennika w Sochaczewie. Z ŁPPM wędruje nie po raz pierwszy. Dotychczasowe pielgrzymowanie ofiarowywał razem z grupą Białą.

Błękitna jako jedna z dwóch grup Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej rozpoczyna swoją wędrówkę 5 sierpnia wychodząc ze swojego rodzinnego miasta – Sochaczewa.

Pielgrzymi są bardzo zżyci ze sobą – charakteryzują się wspaniałym przygotowaniem zaplecza grupy – posiadają bazę, która wspomaga ich w organizacji pola namiotowego, wspólnych posiłków, a także apeli, tworzących atmosferę jedności.


Ks. Karol Chrapulski – Przewodnik grupy Błękitnej.

Patron Grupy Błękitnej

Litania do sw. Maksymiliana Marii Kolbe

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Niepokalana Pośredniczko łask,
Święty Maksymilianie,
Rozmiłowany w Bogu,
Kochający modlitwę,
Wytrwale strzegący cnoty czystości,
Heroicznie posłuszny przełożonym,
Realizujący ducha ubóstwa i prostoty,
Żyjący w umartwieniu i pokucie,
Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości,
Oddany na własność Niepokalanej,
Nieustraszony Rycerzu Niepokalanej,
Twórco Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Głoszący Ewangelie przy pomocy radia i prasy,
Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej,
Misjonarzu Japonii,
Pragnący męczeńskiej śmierci,
Niezachwiany w ufności,
Miłujący nieprzyjaciół,
Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia,
Duszpasterzu współwięźniów,
Ofiaro heroicznej miłości bliźniego,
Starty na proch dla Niepokalanej,
Uwieńczony dwiema koronami,
Męczenniku Oświęcimia,
Sławiony na całym świecie,
Chlubo polskiej ziemi,
Patronie trzeźwości,
Patronie rodzin,
Patronie naszych trudnych czasów,
Patronie naszej grupy błękitnej,
Wielki orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Nikt nie ma większej miłości.

Od tego, kto oddaje Zycie za przyjaciół swoich.

Módlmy się:

Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś świętego Maksymiliana taka miłością do Niepokalanej, ze stal się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa. Rozgrzej i nasze serca ofiarna miłością do Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie
w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.