Konferencje

Konferencja poranna 06/08/2019

Nauczanie Jana Pawła II – Podążajcie z entuzjazmem za Chrystusem

Konferencja główna 06/08/2019

Bóg jest Miłością

Konferencja poranna 07/08/2019

Nauczanie Jana Pawła II – Bóg jest Miłością i godnością

Konferencja główna 07/08/2019

Miłość Boga w Nowym Testamencie

Konferencja poranna 08/08/2019

Nauczanie Jana Pawła II – Być jak Bóg – wielkim w miłości

Konferencja główna 08/08/2019

Miłość Boga w Starym Testamencie

Konferencja poranna 09/08/2019

Nauczanie Jana Pawła II – Cywilizacja Miłości

Konferencja główna 09/08/2019

Obraz Boga Miłości

Konferencja poranna 10/08/2019

Nauczanie Jana Pawła II – Eucharystia obraz Miłości do Chrystusa

Konferencja główna 10/08/2019

Eucharystia – Miłość Boga

Konferencja poranna 11/08/2019

Nauczanie Jana Pawła II – Musicie być mocni mocą miłości

Konferencja główna 11/08/2019

Nikt nie ma większej Miłości … Krzyż Chrystusa

Konferencja poranna 12/08/2019

Nie ma solidarności bez Miłości

Konferencja główna 12/08/2019

Odpowiedzieć na Bożą Miłość – św. Piotr

Konferencja poranna 13/08/2019

Nauczanie Jana Pawła II – Zostań Panie

Konferencja główna 13/08/2019

Zachwyt Bożą Miłością św. Franciszka – JA

Konferencja poranna 14/08/2019

Tajemnica Miłości – posłanie

Konferencja główna 14/08/2019

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ