Rozważania różańcowe XXVII ŁPPM

Rozważania różańcowe przygotowała s. Laurencja, niepokalanka.

13/08/2022

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I – Zmartwychwstanie

Jezu, daj mi otwarte oczy, bym widział Ciebie wśród ludzi. Niech doświadczenia drobnych codziennych pociech i radości, w których spotykam Ciebie dają mi siłę, by świadczyć o Tobie wobec innych.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Apostołowie nie siedzieli cicho, nie chowali głów w piasek. Oni wielbili Boga i błogosławili Go. Ich uwielbienie było głośnie, wyraźne i radosne, i nie do pomylenia z czym innym. Co trzeba czuć, czego doświadczyć, by nie móc utrzymać w sobie radości i dziękczynienia?

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Uczniowie Jezusa podczas zesłania Ducha Świętego – zetknęli się z czymś, czego nie pojmowali, co było ponad ich zrozumienie. Czy otwieram się na innych ludzi i na ich sposób pojmowania świata, czy kieruję się wyłącznie swoim sposobem rozumienia? Panie Jezu, przecież zawsze, w takich niezrozumiałych sytuacjach mogę iść do Ciebie. Dlaczego więc tego nie robię?

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej

Maryja została wzięta do Nieba. To nagroda za Jej pełne pokory życie. A do czego dziś zaprasza mnie Bóg?? Jakich ludzi stawia na mojej drodze? Boże zaproszenie niesie ze sobą wielką łaskę, która objawia się, gdy zaproszenie przyjmiemy. Panie, daj mi przyjąć Ciebie.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Bożej

Maryja stojąc u boku swojego Syna pozostaje wciąż pokorną Służebnicą Pańską. Tak nazwała Siebie podczas Zwiastowania i taką zostaje na wieki. Maryjo, pokaż nam drogę pokory. Daj nam być pokornymi.

12/08/2022

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Po spożyciu Paschy Jezus udaje się do Ogrodu Oliwnego. Jest niespokojny, pełen napięcia, trwogi i lęku. Zabiera ze sobą swoich najbliższych uczniów, by w tej ważnej chwili byli blisko Niego. Stoi nad przepaścią. Wie, co Go czeka. Idzie odważnie. Zaś przyjaciele, których wybrał nie zdali próby. Jeden zdradził, drugi zaparł się, pozostali opuścili Go i uciekli. Jezu, daj, bym we wszelkich pokusach zawsze polegał na Tobie.

Tajemnica II – Biczowanie

W prawie rzymskim biczowanie było integralną częścią śmierci krzyżowej. Piłat miał nadzieję, że widok Jezusa zaspokoi oskarżycieli. On przyjmuje na Siebie to niewyobrażalne cierpienie. Ofiaruje je za grzechy przeciwko ludzkiemu ciału. Za Twoje grzechy i moje. Za nasze odejścia, myśli, słowa…

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

Koronowanie cierniem nie odbywa się według jakiegoś protokołu albo zasady. To samowolne decyzje żołnierzy. Ich szydzenie z Jezusa, nienawiść do Niego i wulgarność są zemstą dla cezara za codzienną brutalną dyscyplinę, za służbę w nieludzkich warunkach i za doznawaną niesprawiedliwość. Jezus cierpi w milczeniu. Przyjmuje niesprawiedliwości. Jezu, przepraszam Cię.

Tajemnica IV – Dźwiganie krzyża

Jezus cierpi. Rzymianie bojąc się, by zbyt wcześnie nie umarł przymusili Szymona do dźwigania krzyża. Nikt nie wystąpił w obronie Jezusa. Tłum, który niedawno chciał Go obwołać królem – dziś stoi milczący i obojętny. Także najbliżsi –zawiedli. Pomocy udzielają ludzie obcy a nie ci, na których Jezus tak bardzo liczył. Panie Jezu, wzbudź we mnie prawdziwy, głęboki żal za grzechy moje i całego świata.

Tajemnica V – Ukrzyżowanie Pana Jezusa

W samotności i opuszczeniu przez Boga – Jezus jako Człowiek przeżywa swoją śmierć w ludzkim wymiarze: jako zniszczenie pragnień, nadziei, ludzkich relacji, przyjaźni i miłości i wszystkich możliwości, jakie daje ludzkie życie na ziemi. Jednak śmierć Jezusa jest śmiercią najpiękniejszą, gdyż dokonaną w całkowitym posłuszeństwie i zaufaniu Bogu Ojcu, w pojednaniu z ludźmi, również z oprawcami.

11/08/2022

– Tajemnice światła –

Tajemnica I – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Pan Jezus przyznał się do Boga przy innych ludziach i Ojciec przyznał się do Niego. Jezu, chcę innym ludziom mówić o Tobie. Duchu Święty, napełnij mnie Bożą miłością, bym był Twoim świadkiem wszędzie tam, gdzie mnie poślesz…

Tajemnica II – Cud w Kanie Galilejskiej

Klęska, porażka nowożeńców… tymczasem Maryja ufa Synowi, wierzy w Niego. Nie prosi o żadne wyjaśnienia, ale działa i jest pewna, że „cokolwiek” powie Jezus – to będzie właściwe, najlepsze. Wobec zawierzenia i dyspozycyjności Maryi i sług Jezus czyni cud.

Tajemnica III – Głoszenie Królestwa Jezus

Syn Boży przemawia nie tylko słowem ale i gestami, uczuciami, duszą, życiem, po prostu całym Sobą. Wzywa do nawrócenia, to znaczy do zmiany myślenia, do zmiany życia. Wzywa także do wiary w Niego, do stanięcia po Jego stronie, do zaufania Mu do końca.

Tajemnica IV – Przemienienie

Podczas modlitwy Jezus objawia się uczniom przemieniony, odmieniony, przeistoczony. Ich zaś ogarnia lęk, bojaźń, fascynacja. Po przemienieniu znika obłok, znikają towarzysze Jezusa. Zostaje tylko On sam. Tylko On się liczy i On powinien wystarczyć Piotrowi i apostołom. Tylko On powinien wystarczyć Tobie i mnie.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

W czasie Wieczerzy Paschalnej miłość Boga osiąga swój kulminacyjny punkt. Jezus wydaje Siebie do samego końca. Oddaje życie za swoich przyjaciół. Daje swoje ciało i krew tym, którzy Go zdradzą, uciekną, zaprą się. W ten sposób pokazuje prawdziwe oblicze Boga: pełne czułości, zaufania, pasji i miłości do każdego.

10/08/2022

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I – Zmartwychwstanie

Chrystus zmartwychwstając przynosi nam pokój, największy dar. On chce, byśmy tak samo codziennie zmartwychwstawali i żyli, by nasze życie trwało a nie kończyło się. Jezu, daj pokój mojemu sercu. Naucz mnie żyć.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Teraz Jezus do końca wypełnił już swoją misję. Wstąpił do Nieba i chce, byśmy też doświadczyli tej rzeczywistości. Będąc w Niebie jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Daj Panie, by Niebo przenikało całe nasze ziemskie życie. Daj nam pragnąć Nieba!

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Gdy zstąpił na uczniów Duch Święty oni wszyscy byli razem. Daj nam Panie doświadczyć jedności, z której wyrośnie miłość. Daj nam Panie doświadczyć dzięki Duchowi Świętemu, że jesteś z nami wciąż, że już nigdy nie będziemy sami, bo kochasz nas jak nikt.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej

Matka Boża została wzięta do Nieba z duszą i z ciałem. To nagroda za Jej życie na ziemi. Zadanie, jakie miała do spełnienia było niezwykle trudne. Zdała się na Boga. A ja? Czy ufam jak Jego Matka? Jezu, ufam Tobie, czy sobie?

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Bożej

Maryja jest nazwana Królową Nieba i Ziemi, bo jest najbardziej pokorna ze wszystkich. Tylko Ona potrafi przekroczyć siebie. Widzi więcej niż siebie, niż swoje pragnienia, niż swoje racje. Kocha i daje ludziom tę Miłość.

09/08/2022

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Pan Jezus modlił się a wcześniej prosił uczniów, by czuwali. Zabierz ode mnie sen, Jezu, gdy trzeba czuwać. Chcę być przy Tobie, byś nie był sam…

Tajemnica II – Biczowanie

Zawsze, gdy gniewam się na kogoś – uderzam Ciebie Panie Jezu. Gdy moje myśli, słowa i czyny nie są dobre, gdy wstydzę się ich, ale nie zmieniam się – Ty cierpisz, Ciebie biczuję. Jezu – wybacz.

Tajemnica III – Ukoronowanie cierniem

Obwołali Jezusa królem i kpili z Niego, dali Mu koronę ale nie złotą tylko cierniową. Ile razy niby doceniam kogoś – ale kpię, mówię, o zasługach – ale zaraz komentuję i drwię. Jezu. Nie ma we mnie prawdy, nie jestem sobą. Naucz mnie stawać w prawdzie i lepiej milczeć niż ranić słowem.

Tajemnica IV – Dźwiganie krzyża

Szymon, Weronika i wielu innych chciało pomóc. Ja odwracam się, by nie widzieć, bym nie musiał wychodzić przed szereg i pokazywać się przed ludźmi. Jezu, zobacz, co zrobiła ze mnie ludzka opinia. Wolę siedzieć z głową w piachu niż pomóc Tobie i żyć…

Tajemnica V – Ukrzyżowanie Pana Jezusa

W ostatniej chwili swojego ziemskiego życia dałeś pocieszenie. Jezu, chcę być jak dobry łotr – blisko Ciebie i w Twoim Królestwie.

08/08/2022

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

Bóg zgodził się, by stać się człowiekiem, zatem i my starajmy się być podobni do Boga. Czy dziś słuchałem jak Maryja? Czy usłyszałem brata i siostrę? Czy w tłumie ludzi potrafię dostrzec tego, kto mnie potrzebuje??

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

W każdym napotkanym człowieku ukrył się Pan Jezus i chce, byśmy Go tam szukali. Mamy tak wiele okazji, ale i jeszcze więcej tłumaczeń obronnych – bo rodzina, bo wychowanie, bo czarny kot, bo pogoda. A Jezus przechodzi, czeka. Zatrzymaj się. Usłysz Go wreszcie!

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Trzeba się do siebie uśmiechać, bo uśmiech jest pierwszym objawem dobra między ludźmi. Potem zaczynamy patrzeć, a następnie słuchać. Z uśmiechu i spojrzenia rodzi się dobro. Jezus, Który się rodzi jest DOBRY. Bądźmy dla siebie dobrzy.

Tajemnica IV – Ofiarowanie w świątyni

Gdy daję swój czas, uwagę, zainteresowanie drugiemu człowiekowi – zawsze daję go Panu Jezusowi. A dziś? Czy przestałem myśleć chociaż trochę o sobie? Czy potrafię dziękować za brata i siostrę?

Tajemnica V – Odnalezienie

Panie Jezu, ile razy gubiłem się a Ty wciąż niezmordowanie wychodziłeś mi naprzeciw… Dziękuję, że masz do mnie cierpliwość, że wybaczasz moje odejścia. Dziękuję, że dajesz mi nową szansę i pozwalasz zaczynać od nowa. Tęsknię za Tobą. Nie chcę znowu stracić Cię sprzed oczu.

07/08/2022

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I – Zmartwychwstanie

Ty żyjesz, a my wstydzimy się mówić o Tobie. Panie Jezu, daj odwagę naszym sercom, by kochały Cię też przy innych ludziach.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Gdy wstępujesz do Nieba przygotowujesz tam nam mieszkanie. Tak bardzo nas kochasz, że chcesz, byśmy byli tam, gdzie Ty. Co albo kogo najtrudniej będzie mi zostawić?

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty stale nas umacnia i pomaga. Jest jednocześnie dyskretny i porywczy. Przemawia w ciszy i w szumie. Naszym zadaniem jest tylko słuchać i wierzyć.

Tajemnica IV Wniebowzięcie Matki Bożej

I nareszcie Jezu – jest z Tobą Twoja Matka. Zasłużyła na miejsce w Niebie po swoim ziemskim życiu, po swoim FIAT… Oto ja, służebnica Pańska… a ty, jak służyłeś dziś?

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Bożej

Ona jest Królową, jest pokorna, nie wywyższa się tylko dziękuje i wstawia się za nami. Tak, jak Maryja chcę wypełniać wolę Boga. Królowo pokoju, Królowo świata – módl się za nami.

06/08/2022

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

„Oto ja, służebnica Pańska… niech mi się stanie według Twego słowa.” Czy ja potrafię powiedzieć za Maryją, że na przepadłe zgadzam się z pomysłem Boga na moje życie?

Tajemnica II – Nawiedzenie św. Elżbiety

Czasem nie trzeba wielu słów. Wystarczy tylko obecność. Bo o to chodzi w relacji, aby być. Aby dać siebie, by nawet nieświadomie ale zanieść Jezusa do człowieka.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

W ciszy, czasem w samotności, bez wrzawy i gwaru rodzi się Miłość. Trzeba się wsłuchać i przyjąć. Trzeba otworzyć serce i oczy. Wtedy można dostrzec rodzące się życie.

Tajemnica IV – Ofiarowanie w świątyni

Maryja ofiarowała Jezusa w świątyni. Ja także podczas każdej Mszy Świętej mogę coś od siebie Bogu ofiarować. On czeka na mój dar, na moje serce… całe.

Tajemnica V – Odnalezienie

Czy zastanawiałeś się, kiedy nie masz ochoty na modlitwę, kiedy w kościele myśli uciekają jak najdalej od ołtarza – czy zastanawiałeś się, że to nie On – Bóg się zagubił, tylko ty jesteś zajęty sobą. On czeka, i nawet nie wiesz, jak jest blisko.