Pielgrzymowanie Duchowe

Nie każdy z nas może podjąć trud pielgrzymowania o własnych nogach na Jasną Górę. Różne bywają tego przyczyny. Zazwyczaj brak czasu, często problemy ze zdrowiem. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie możemy pielgrzymować. Możemy bowiem swoją modlitwą i pamięcią towarzyszyć w drodze tym, którzy w skwarze słońca lub w ulewnym deszczu, wędrują do tronu Jasnogórskiej Matki. By pomóc Wam w tym dziele, będziemy zamieszczać teksty rozważań różańcowych oraz konferencje XXIV ŁPPM, które ułatwią wejście w atmosferę pielgrzymowania – wysiłku ducha, wyciszenia i skupienia się nie na własnych ograniczeniach, lecz Bogu.


Aby zostać Pielgrzymem Duchowym należy w dniach od 6 sierpnia do 15 sierpnia:
1. W miarę możliwości – codziennie uczestniczyć we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.
2. Codziennie odmówić część Różańca świętego, modlitwę południową Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
3. Każdy dzień przeżyć z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną.

4. Odsłuchać głoszone Konferencje XXIV ŁPPM na dany dzień i przeczytać Rozważania Różańcowe.
5. Przekazać swoją intencję uczestnictwa kierownictwu Pielgrzymki
    można to uczynić:
– korzystając z formularza intencje który prześle je wprost do kierownictwa pielgrzymki
– wręczając ją swoim duszpasterzom, ewentualnie komuś, kto idzie na Pielgrzymkę i poprosić, aby przekazał ją Przewodnikowi w grupie