Rozważania Różańcowe

Dzień 14/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice chwalebne –

 

Tajemnica I. Zmartwychwstanie

Miłość żyje! Bo nie ma tak wielkiego kamienia, co by ją przywalił,
ani tak wielkiego grobu, by się tam zgubiła, ani tak czujnej straży, której
by nie zwiodła. Miłość jest życiem i dla życia. Musi powstać w Wielkanoc,
bo Magdalena płacze, bo Matka boleściwa, bo uczniowie ciągle w panice przed władzą, a Piotr niepewny czy mu ktoś wybaczy. Miłość żyje, bo jest jeszcze tyle spraw, które trzymają ją przy życiu.

Tajemnica II. Wniebowstąpienie

Miłość nie jest egoistką, potokiem, co ukrywa źródło, promieniem,
co wstydzi się słońca. Miłość wstępuje do nieba, by pokazać palcem, skąd przyszła. Idzie do Ojca, bo w Ojcu zrodzona. Idzie do nieba, bo tam
jej początek. Miłość odchodzi, by pokazać, gdzie jej szukać. Odchodzi,
by powrócić z mocą.

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

Miłość daje odwagę. Jest kluczem do drzwi zamkniętych przed wszystkimi i przed wszystkim. Rozwiązuje języki i tworzy jeszcze nowe.
Każe się innym dziwić, bo nie jest banałem. Miłość chce ruszyć w świat, więc nie pozwala zostać w wieczerniku. Chce dojść do każdego, więc mówi językiem każdego. Miłość żegna się z lękiem, bo ma już lepszych towarzyszy.

Tajemnica IV. Wniebowzięcie Matki Bożej

Miłość nie zostawia swego łona w samotności ziemi. Nie zostawia człowieka, bez którego nie byłaby wcielona. Miłość zabiera ze sobą swoją Matkę. Zabierze i innych. Każdego w swoim czasie. Bo Miłość nie tylko rozsyła na krańce świata, ale chce pociągnąć, aż po szczyty nieba.

Tajemnica V. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Miłość wie, kto jest Panią nieba i ziemi. Wie, komu należy się cześć
i korona chwały. Wie, kto jest błogosławiony przez wszystkie narody. Miłość zapomni wiele, ale nie zapomni nigdy tego, kto powiedział Bogu „Tak”.
Nie zapomni miłości, co rodzi miłość.

Dzień 13/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice bolesne –

 

Tajemnica I. Modlitwa w Ogrójcu

Miłość wie, co to pot. Nawet pot krwawy. Umie walczyć o życie
i umie przyjąć śmierć. Zniesie fałszywy pocałunek i zdradę Opoki, ucieczkę tych, którzy mieli być blisko. Miłość wie, co to Getsemani, zanim przejdzie potok Cedron.

Tajemnica II.  Biczowanie Pana Jezusa

Miłość umie cierpieć. Niewinnie. Nieuczciwie. Niesprawiedliwie.
Nie liczy otrzymanych razów, ale liczy tych, co razami zbawieni. Nie ucieka od biczów, bo chce być bliżej katowanych. Nie mówi jak cierpi, bo
w cierpieniu każde słowo traci swą moc. Miłość wszystko przetrzyma.

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie

Miłość jest Królem i jedynym Panem. Władcą z koroną i berłem choć
z trzciny. Miłość pozwala się ukoronować, bo sama jest koroną. Koroną wolności, dlatego pozwala. Miłość jest pozwoleniem Króla Wszechświata
na bycie najbardziej pogardzanym sługą.

Tajemnica IV. Niesienie krzyża

Miłość nie ucieka od krzyża. Zna cały alfabet. Wie, że po A jest B,
a po decyzji na krzyż jest krzyż. Niesie krzyż choć upada pod krzyżem.
Nie płacze z powodu krzyża, bo zostawia to innym. I nie przymusza się
do krzyża, bo wie, że spotka takich, co będą do krzyża przymuszeni.
Miłość idzie wiernie swoją drogą krzyżową.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Miłość choć nigdy nie ustaje umie także umrzeć. Pozwala sobie bok przebić, i ręce, i nogi. Oddaje się w ręce Boga, nawet kiedy Bóg zdaje się ją opuścić. Miłość umie umrzeć i wie z czego ma umrzeć, by nigdy już nie była sama, ale by śmiercią zrodziła ludzi miłości.

Dzień 12/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstały Chrystus daje człowiekowi nadzieję i radość życia. Dzięki wierze osób powołanych, poprzez ich troskę o najuboższych, opuszczonych, chorych i tych, którzy stracili nadzieję, poznajemy potęgę Bożej miłości. Módlmy się, aby wszyscy, których Bóg wybrał, zawsze
z radością głosili Ewangelię.

Tajemnica II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus, wstępując do nieba, ukazuje nam jako cel naszej pielgrzymki jedyną prawdziwą drogę, drogę do domu Ojca. Módlmy się, abyśmy świadectwem Bożej radości potrafili wskazywać drogę wiary naszym najbliższym.

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

Apostołowie pełni obaw trwają na modlitwie w Wieczerniku. Zgodnie z obietnicą Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, a apostołowie wyszli z zamknięcia i ruszyli w świat, „by nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna  i Ducha Świętego”. Módlmy się
za wszystkich powołanych, przeżywających trudności w wierze, którzy potrzebują Ducha Pocieszyciela, aby zostali umocnieni i mogli żyć
w prawdziwej radości.

Tajemnica IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba, bo Chrystus pragnął pokazać nam Ją jako wzór do  naśladowania. Jest to potwierdzenie świętości rodzicielskiego powołania, które jest także powołaniem  misyjnym,
bo przecież w rodzinie dokonuje się pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny, pierwsza ewangelizacja człowieka. Módlmy się za rodziny, aby rodzice
w radosny sposób przekazywali swoim dzieciom napawającą nadzieją wiarę.

Tajemnica V. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Maryja gromadzi pod swoim berłem ludzi wszystkich kontynentów, niezależnie od ras, języków, narodowości itp. Ona była u początków Kościoła wraz z apostołami, a teraz troszczy się o wszystkie dzieci rozproszone
po świecie. Ona uświadamia nam, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, dzięki którym wiara na całym świecie będzie mogła być przekazywana z radością. 

Rozważania różańcowe

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstały Chrystus daje człowiekowi nadzieję i radość życia. Dzięki wierze osób powołanych, poprzez ich troskę o najuboższych, opuszczonych, chorych i tych, którzy stracili nadzieję, poznajemy potęgę Bożej miłości. Módlmy się, aby wszyscy, których Bóg wybrał, zawsze
z radością głosili Ewangelię.

Tajemnica II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus, wstępując do nieba, ukazuje nam jako cel naszej pielgrzymki jedyną prawdziwą drogę, drogę do domu Ojca. Módlmy się, abyśmy świadectwem Bożej radości potrafili wskazywać drogę wiary naszym najbliższym.

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

Apostołowie pełni obaw trwają na modlitwie w Wieczerniku. Zgodnie z obietnicą Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, a apostołowie wyszli z zamknięcia i ruszyli w świat, „by nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna  i Ducha Świętego”. Módlmy się
za wszystkich powołanych, przeżywających trudności w wierze, którzy potrzebują Ducha Pocieszyciela, aby zostali umocnieni i mogli żyć
w prawdziwej radości.

Tajemnica IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba, bo Chrystus pragnął pokazać nam Ją jako wzór do  naśladowania. Jest to potwierdzenie świętości rodzicielskiego powołania, które jest także powołaniem  misyjnym,
bo przecież w rodzinie dokonuje się pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny, pierwsza ewangelizacja człowieka. Módlmy się za rodziny, aby rodzice
w radosny sposób przekazywali swoim dzieciom napawającą nadzieją wiarę.

Tajemnica V. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Maryja gromadzi pod swoim berłem ludzi wszystkich kontynentów, niezależnie od ras, języków, narodowości itp. Ona była u początków Kościoła wraz z apostołami, a teraz troszczy się o wszystkie dzieci rozproszone
po świecie. Ona uświadamia nam, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, dzięki którym wiara na całym świecie będzie mogła być przekazywana z radością. 

Dzień 11/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I.  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, Bóg zaprosił Cię, abyś uczestniczyła w dziele zbawienia świata. Abyś stała się Matką Bożego Syna. Jako wierna służebnica Pańska odpowiedziałaś „Fiat” – niech mi się tak stanie. Prosimy Cię, uproś łaskę wiary dla niewierzących, umacniaj wątpiących, a nam dodaj sił do dawania świadectwa wyznawanej wiary.

Tajemnica II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Tej wielkiej radości, że zostaniesz Matką Zbawiciela, nie zatrzymujesz tylko dla siebie i dlatego idziesz z pośpiechem do swej krewnej Elżbiety,
aby podzielić  się z nią tą Dobrą Nowiną. Prosimy Cię, Maryjo, o świętych głosicieli Słowa Bożego, gdyż wiary nie można zatrzymywać dla siebie,
ale tym darem należy dzielić się z innymi.

Tajemnica III. Narodzenie Pana Jezusa

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał na świat swojego Syna zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu (por. Ga 4, 4-5).We wcieleniu Syna Bóg Ojciec okazuje grzesznemu człowiekowi swoje nieskończone miłosierdzie. Matko Miłosierdzia, prosimy Cię, wspieraj wysiłki misjonarzy, aby w każdym zakątku świata na ołtarzu i w sercach ludzi rodził się Chrystus.

Tajemnica IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Zgodnie z przepisem Prawa Mojżeszowego przynosisz Maryjo
swego Syna do świątyni, aby ofiarować Go Bogu. Słyszysz przepowiednię starca Symeona, że miecz boleści przebije Twoje serce. Głoszenie Chrystusa wymaga ofiary i poświęcenia. Prosimy Cię, Matko Miłosierdzia, o wierność Chrystusowi dla wszystkich głoszących Go swoim życiem. Tym zaś, którzy już odeszli do wieczności, wypraszaj Boże miłosierdzie.

Tajemnica V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Wiara wymaga troski, wymaga współpracy z łaską Bożą, bo tak łatwo
w życiu pogubić się i zagubić Jezusa. Ty Maryjo wraz z Józefem wytrwale szukaliście Jezusa, kiedy się Wam zagubił i odnaleźliście Go w świątyni.                   On zawsze cierpliwie na nas czeka w tabernakulum. Nieustannie mówi
do nas: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was  pokrzepię” (Mt 11, 28).Prosimy Cię, Maryjo, wstawiaj się wciąż
za tymi, którzy osłabli w wierze lub odeszli, aby powrócili do źródła miłosierdzia

Dzień 10/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I.Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ogród Oliwny to miejsce, w którym Pan Jezus przyjął ostatecznie wolę Ojca, by zbawić świat, oddając za nas swoje życie. To była decyzja podyktowana miłością. Decyzja całkowicie wolna, ale okupiona trwogą
i cierpieniem naszego Zbawiciela. Módlmy się za wszystkich, którzy w swoim sercu  odczytują wolę Bożą, aby nieść owoce zbawienia  do krajów misyjnych. Niech przyjmą to powołanie  z miłością.

Tajemnica II. Biczowanie Pana Jezusa

Pan Jezus biczowany i wyszydzany przez oprawców  doświadcza bolesnego odrzucenia przez ludzi. Ci, którym okazał tyle dobra, których błogosławił i uzdrawiał, którym przekazał Dobrą Nowinę pełną nadziei na prawdziwe szczęście, ci ludzie Go opuścili. A jednak On wytrwał. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy cierpią, wyznając swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Niech nigdy nie zwątpią w miłość Jezusa, który „jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Pan Jezus nie pragnął być królem, ale sługą wszystkich, bo miłość najpełniej objawia się wtedy, gdy niesiemy innym naszą pomoc. Choć włożyli Muna głowę koronę z cierni, aby Go wyśmiać i zadać dodatkowy ból,
to jednak Pan Jezus nabrał w niej niezwykłego dostojeństwa. Król Miłości. Król, który oddaje życie za swoich przyjaciół. Módlmy się za misjonarzy, którzy oddali swoje życie na misjach. Niech Jezus Chrystus, Król Wszechświata, obdarzy ich koroną męczeństwa. Niech przyjmie ich do nieba.

Tajemnica IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Każda droga naszego chrześcijańskiego życia łączy   się w pewnym momencie z drogą krzyżową Pana  Jezusa. Nieraz tylko przetnie ją, tworząc skrzyżowanie w miejscu upadku, albo gdy patrzymy  w oczy cierpiącej osoby lub gdy jakaś współczesna Weronika czy Szymon pomagają nam
w codziennym trudzie. Dziękujmy Chrystusowi, że w takich momentach nas nie opuszcza, ale jest jeszcze bliżej. Cierpi z nami, rozumie nas i daje przykład, że  trzeba iść dalej ku zmartwychwstaniu.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Chociaż przybity do krzyża, choć tak bardzo nieruchomy, to właśnie w tym momencie Pan Jezus dokonuje największego dzieła. Łączy niebo
z ziemią i przywraca przyjaźń pomiędzy Bogiem a człowiekiem, przyjaźń utraconą przez grzech pierworodny.                                        

Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, którzy często przykuci do łoża boleści, właśnie wtedy mogą, jak Pan Jezus, dokonywać wielkich dzieł Bożych.

Dzień 09/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I.Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ogród Oliwny to miejsce, w którym Pan Jezus przyjął ostatecznie wolę Ojca, by zbawić świat, oddając za nas swoje życie. To była decyzja podyktowana miłością. Decyzja całkowicie wolna, ale okupiona trwogą
i cierpieniem naszego Zbawiciela. Módlmy się za wszystkich, którzy w swoim sercu  odczytują wolę Bożą, aby nieść owoce zbawienia  do krajów misyjnych. Niech przyjmą to powołanie  z miłością.

Tajemnica II. Biczowanie Pana Jezusa

Pan Jezus biczowany i wyszydzany przez oprawców  doświadcza bolesnego odrzucenia przez ludzi. Ci, którym okazał tyle dobra, których błogosławił i uzdrawiał, którym przekazał Dobrą Nowinę pełną nadziei na prawdziwe szczęście, ci ludzie Go opuścili. A jednak On wytrwał. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy cierpią, wyznając swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Niech nigdy nie zwątpią w miłość Jezusa, który „jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Pan Jezus nie pragnął być królem, ale sługą wszystkich, bo miłość najpełniej objawia się wtedy, gdy niesiemy innym naszą pomoc. Choć włożyli Muna głowę koronę z cierni, aby Go wyśmiać i zadać dodatkowy ból,
to jednak Pan Jezus nabrał w niej niezwykłego dostojeństwa. Król Miłości. Król, który oddaje życie za swoich przyjaciół. Módlmy się za misjonarzy, którzy oddali swoje życie na misjach. Niech Jezus Chrystus, Król Wszechświata, obdarzy ich koroną męczeństwa. Niech przyjmie ich do nieba.

Tajemnica IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Każda droga naszego chrześcijańskiego życia łączy   się w pewnym momencie z drogą krzyżową Pana  Jezusa. Nieraz tylko przetnie ją, tworząc skrzyżowanie w miejscu upadku, albo gdy patrzymy  w oczy cierpiącej osoby lub gdy jakaś współczesna Weronika czy Szymon pomagają nam
w codziennym trudzie. Dziękujmy Chrystusowi, że w takich momentach nas nie opuszcza, ale jest jeszcze bliżej. Cierpi z nami, rozumie nas i daje przykład, że  trzeba iść dalej ku zmartwychwstaniu.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Chociaż przybity do krzyża, choć tak bardzo nieruchomy, to właśnie w tym momencie Pan Jezus dokonuje największego dzieła. Łączy niebo
z ziemią i przywraca przyjaźń pomiędzy Bogiem a człowiekiem, przyjaźń utraconą przez grzech pierworodny.                                        

Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, którzy często przykuci do łoża boleści, właśnie wtedy mogą, jak Pan Jezus, dokonywać wielkich dzieł Bożych.

Dzień 08/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice światła –

Tajemnica I. Chrzest Jezusa w Jordanie

Chrzest Jezusa z rąk Jana w nurtach rzeki Jordan jest momentem objawienia najgłębszej tajemnicy życia Boga. Rozwierające się niebo, gołębica
i głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”, to obraz Trójcy Świętej. Bóg jest jeden. Jeden w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Niepojęty Bóg, niepojęta tajemnica. Stopniowo będzie odkrywana i coraz bardziej fascynująca, niewyczerpana. Obyśmy nigdy się nie zniechęcili
i pamiętali, że i tak do końca Boga nie poznamy i nie pojmiemy. Gdyby tak się stało, to czyż Bóg byłby Bogiem?

Tajemnica II. Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Jezus swoją obecnością na ważnym wydarzeniu w życiu rodziny, jakim jest wesele, uświęca je i zaradza powstałym kłopotom. Brak wina był hańbą dla nowożeńców. Dla cudu przemiany wody w wino konieczna była współpraca ze sługami wesela.  Oni pierwsi stali się świadkami wielkiego cudu. Rozważając tę tajemnicę różańca, módlmy się, abyśmy potrafili odkrywać wielką wartość naszych codziennych prac domowych. Panie, spraw, by sprzątanie, pranie i gotowanie czynione z miłości do Ciebie i innych dawało nam satysfakcję i radość.

Tajemnica III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Głoszenie orędzia Dobrej Nowiny o zbawieniu jest zaszczytną misją każdego chrześcijanina. Piękne słowa, krasomówstwo nie mają żadnego znaczenia. Wystarczy tylko żyć według wskazań Ewangelii, by inni,
a zwłaszcza domownicy, uwierzyli, że warto żyć dla tej jednej, jedynej miłości, jaką jest Jezus. Panie, udziel nam ducha apostolstwa. Spraw, byśmy zabiegali o zbawienie własne i naszych bliźnich.

Tajemnica IV. Przemienienie Jezusa

                Trzej wybrani apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, byli świadkami cudownej rzeczywistości – mogli ujrzeć Jezusa w Jego chwale. Każdy z nich
w przyszłości spełni szczególną misję: Jakub jako pierwszy z apostołów umrze śmiercią męczeńską, Piotr poprowadzi rodzący się Kościół, a Jan napisze Ewangelię. Prośmy, byśmy w każdym wydarzeniu naszego życia, zarówno podniosłym, jak i zwyczajnym, a nawet trudnym, dostrzegali ich celowość.

Tajemnica V. Ustanowienie Eucharystii

 Jezus ukryty w okruszynie chleba i kropli wina zadziwia wielu. Znak szczególnej miłości, bliskości i obecności wśród swego ludu. Na wszystkich ołtarzach świata przychodzi każdego dnia i ustami kapłana wola: Bierzcie
i jedzcie, to jest Ciało moje… Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja…

Niech udział w każdej Mszy Świętej, a zwłaszcza niedzielnej, będzie wielką potrzebą i tęsknotą naszego serca.

Dzień 07/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Bóg nigdy nie przegrywa. Bóg zawsze zwycięża! Bóg zawsze żyje! Zmartwychwstał! Naprawdę zmartwychwstał. Czy wierzymy w to?
Czy wierzymy naprawdę? Jeśli tak, to niemożliwe, by ta prawda nie zmieniła choć trochę naszego życia. Jezu, daj nam wiarę potężną. Pozwól uwierzyć,
że Ty żyjesz, że jesteś w nas i pośród nas.

Tajemnica II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Niebo naprawdę istnieje! To cel naszego życia. Tam zamieszkać
na zawsze. Spotkać się z tymi, którzy nas wyprzedzili w ziemskim pielgrzymowaniu, i tymi, którzy po nas przyjdą. Prawda o niebie winna porządkować nasze życie i naszą codzienność. Panie, daj nam łaskę pragnienia nieba.

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

Życie Kościoła rozpoczyna się od zesłania Ducha Świętego
na apostołów w Wieczerniku. Mowa w wielu językach, odważne głoszenie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa, radość, że jest się godnym cierpieć dla Chrystusa, uzdrawianie chorych, uwalnianie od złych duchów – to tylko niektóre owoce Ducha Świętego, który zstąpił. Dzisiaj również Duch Święty żyje i działa w swoim Kościele! Dziś też są apostołowie, którzy odważnie, Jego mocą głoszą Ewangelię światu. Dziś wielu jest uwalnianych, uzdrawianych. To się dzieje dzisiaj!

Tajemnica IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja wybrana, zachowana od wszelkiego grzechu, dostąpiła wielkiej łaski – została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Tam nas oczekuje. Módlmy się, byśmy się też tam dostali.

Tajemnica V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Maryja – służebnica z pierwszej tajemnicy różańca i Królowa
z ostatniej. Tajemnice te są jakby klamrą spinającą istotę chrześcijaństwa. Służyć to znaczy królować! To tylko tyle i aż tyle! Wystarczy traktować życie jako powołanie. Obyśmy jak najczęściej słyszeli słowa: to kapłan z powołania, siostra z powołania, matka, ojciec z powołania, lekarz, nauczyciel, urzędnik, przedsiębiorca, sprzątaczka, kucharka. Módlmy się o ducha służby, ducha przeżywania życia jako powołania do służby Bogu i ludziom.

Dzień I 06/08/2019

Rozważania różańcowe

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus w Ogrójcu pozostał sam. Ci trzej, których wcześniej zabrał
na górę Tabor, zasnęli, nie czuwali z Jezusem nawet jednej godziny. Synowi Bożemu nie jest obce doświadczenie osamotnienia w chwilach cierpienia. Zmaga się z wolą Ojca i czekającym cierpieniem. Módlmy się za wszystkich opuszczonych, zapomnianych, zdradzonych, wyklętych.

Tajemnica II. Biczowanie Pana Jezusa

Piłat powiedział: „Nie znajduję w Nim żadnej winy, każę Go ubiczować i wypuszczę”. Straszny wyrok za głoszenie prawdy, czynienie dobra i miłość do ludzi. Ileż takich wyroków wydają każdego dnia współcześni Piłaci? Módlmy się, aby nikt z nas nie umywał rąk, ale byśmy mieli odwagę przyznać się do błędów i odwołać niesprawiedliwe wyroki.

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie

Kolejna próba zniszczenia najwyższego Króla nieba i ziemi. Na boską głowę Jezusa włożyli hańbiącą i bolesną koronę z ciernia. Szyderstwo
z godności królewskiej. Wzgardzony od niewdzięcznego ludu Jezu, daj nam pociechę we wszystkich naszych udręczeniach.

Tajemnica IV. Droga Krzyżowa

Ostatnie kroki Jezusa na tej ziemi wymagają wiele trudu i wysiłku. Wyczerpanie, utrata krwi po biczowaniu, ciężar krzyża są powodem upadków. Wie On jednak, że do kresu drogi, którą jest Golgota, dojść musi.  Prośmy o łaskę wytrwania do końca dla wszystkich, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa lub małżeństwa oraz dla osób konsekrowanych.
Niech wszyscy pozostaną wierni aż do śmierci swoim zobowiązaniom.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 „Wykonało się” – to powiedziawszy, Jezus wyzionął ducha. Umarł Bóg. Umarł Ten, który stworzył świat, który uzdrawiał ze wszystkich chorób. Umarł Ten, który wskrzeszał zmarłych. Przeszedł przez bramę śmierci, poddając się prawu natury. Módlmy się, by gorliwe, święte i dobre życie każdego z nas przyczyniło się do zbawienia tych, których spotykamy na swoich życiowych drogach.