Dzień 4 – 09.08.2018

Małecz – Czarnocin / Biskupia Wola

Pątnicy wyruszyli na szlak czwartego dnia ŁPPM. Dziś opuszczamy teren diecezji łowickiej dlatego na Mszy św. nie zabrakło bp. Andrzeja F. Dziuby. Ten dzień pielgrzymkowy ofiarujemy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, by młodzi ludzie właściwie rozeznali swoje powołanie i wytrwali w nim. Słowo do pielgrzymów wygłosił rektor WSD w Łowiczu ks. Piotr Kaczmarek. Tradycyjnie tego dnia pamiętamy w modlitwie o naszych neopezbiterach, którzy udzielili pątnikom i mieszkańcom Małecza błogosławieństwa prymicyjnego. Ks. Jakub Zakrzewski, ks. Mateusz Adamski, ks. Jakub Kita, ks. Adrian Czerwiński oraz ks. Łukasz Pecyna CR wędrują z ŁPPM, ale pamiętaliśmy także o ks. Łukaszu Bladosie i ks. Bartłomieju Borowskim, którym na pielgrzymowanie nie pozwoliły obowiązki w parafii. 

Przez cały dzień wśród grup pielgrzymkowych wędrować będą przełożeni WSD w Łowiczu, a także klerycy, którzy opowiadać będą o swoim powołaniu i życiu seminaryjnym.
 

„Duchu Święty, Duchu Męstwa pociągnij ku sobie młodych ludzi z naszej diecezji spraw, by realizowali swoje powołanie”

29 km pokonanych! Pielgrzymi nocują  dziś w Czarnocinie i Biskupiej Woli. Przez cały dzień słońce dość mocno dawało się we znaki, jednak nasi pielgrzymi niestrudzenie i z uśmiechem na ustach dążą do Jasnej Góry – i żadne słońce im nie straszne 🙂 Na mostku w Ujeździe, uroczyście parami przeszli wszyscy pełnoprawni pielgrzymi – czyli posiadający znaczek i kartę pielgrzyma – dzięki temu wiemy, że jest nas 593, a najliczniejszą grupą okazały się Fiolety. 

Podczas konferencji pielgrzymi modlili się o przebaczenie, a także sami przebaczali słowami modlitwy swoim bliskim, którzy – jak usłyszeliśmy – najczęściej, najbardziej nas ranią. W modlitwie wieczornej, Różańcu pamiętali o klerykach, kapłanach ŁPPM, przełożonych WSD w Łowiczu i prosili o nowe powołania kapłańskie. Obchodziliśmy także imieniny ks. Romana Wawrzyniaka i ks. Romana Sękalskiego.