Uncategorized

Za siebie i za bliźniego – z dziękczynieniem w sercu

Tradycji stało się zadość – uroczysty Apel w Rędzinach za nami. Przed nami – ostatnia noc i ostatnie etapy.

Pielgrzymi od 6 sierpnia czekają na wieczorne spotkanie w Rędzinach 🙂 To czas, w którym emocje biorą górę, dziękczynienie przejawia się w uśmiechach, okrzykach radości, tańcu, śpiewie, ale przede wszystkim w modlitwie.

Tej nie zabrakło – w intencjach każdej grupy, jej Przewodnika, kapłanów, sióstr zakonnych, służb medycznych, porządkowych i muzycznych.

Z pielgrzymami modlił się bp Wojciech Osial – biskup pomocniczy diecezji łowickiej, a także rodziny i przyjaciele pątników oraz mieszkańcy Rędzin i okolic.

W kolorach grup, w duchu jedności i dziękczynienia za wspólne wędrowanie – zasypiamy spokojnie. Przed nami krótka noc – dzieląca nas od celu wędrówki. Ale gdy wzejdzie słońce… ruszamy do Mamy!