Grupa Fioletowa

Przewodnikiem Grupy Fioletowej jest ks. Rafał Babicki, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
w Skierniewicach – wieloletni Przewodnik Pielgrzymki Łowickiej.

Pątnicy pielgrzymujący w tej grupie w większości pochodzą z dwóch dekanatów skierniewickich: św. Jakuba Apostoła oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także z okolic Skierniewic oraz innych miast i miejscowości.  Są to przeważnie ludzie młodzi, choć nie brakuje w grupie doświadczonych pątników oraz dzieci wnoszących do grupy radość i śmiech.


Ks. Rafał Babicki – Przewodnik grupy Fioletowej.

Patron Grupy Fioletowej

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.

Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka,

Duchu Boży, Panie i Dawco życia

Karolu Józefie z Wadowic, módl się za nami.

Pasterzu Miłosierdzia,

Sługo Służebnicy Pańskiej,

Cały oddany Matce Jezusa,

Synu wolnej Polski,

Człowieku święty w świecie,

Uczniu wieszczów i robotników,

Powołany do służby w Kościele,

Dziedzicu historii królewskiej,

Przyjacielu mądrej młodzieży,

Nauczycielu filozofów,

Mistrzu teologów,

Kapłanie i biskupie krakowski,

Przewodniku po górach i na wodzie,

Gościu środowiska rodzinnego,

Wychowawco narzeczonych i małżonków,

Przyjacielu młodzieży,

Świadku Soboru Watykańskiego II,

Książę Kościoła katolickiego,

Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia,

Wybrany „z dalekiego kraju”,

Następco rzymski św. Piotra,

Pielgrzymie pokoju i jedności,

Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej,

Otwarty na innego człowieka,

Zraniony nienawiścią,

Solidarny z cierpiącymi,

Znaku duchowej wolności,

Promieniu ojcostwa,

Miłośniku piękna,

Bracie artystów i nauczycieli,

Ikono modlitwy,

Ofiarniku Eucharystii,

Budowniczy mostów pojednania,

Mężu opatrznościowy polityki,

Proroku nowej ewangelizacji,

Apostole cywilizacji miłości,

Mistrzu dialogu i słuchania,

Strażniku wiary ewangelicznej,

Poeto słowa o Słowie Wcielonym,

Zapraszający w progi nadziei,

Odważny w cierpieniu,

Spokojny w umieraniu,

Otoczony świętymi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Dokument
  • Blok

Status i dostępność

Wyświetlanie

Patron Grupy Fioletowej

św. Jan Paweł II

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.

Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka,

Duchu Boży, Panie i Dawco życia

Karolu Józefie z Wadowic, módl się za nami.

Pasterzu Miłosierdzia,

Sługo Służebnicy Pańskiej,

Cały oddany Matce Jezusa,

Synu wolnej Polski,

Człowieku święty w świecie,

Uczniu wieszczów i robotników,

Powołany do służby w Kościele,

Dziedzicu historii królewskiej,

Przyjacielu mądrej młodzieży,

Nauczycielu filozofów,

Mistrzu teologów,

Kapłanie i biskupie krakowski,

Przewodniku po górach i na wodzie,

Gościu środowiska rodzinnego,

Wychowawco narzeczonych i małżonków,

Przyjacielu młodzieży,

Świadku Soboru Watykańskiego II,

Książę Kościoła katolickiego,

Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia,

Wybrany „z dalekiego kraju”,

Następco rzymski św. Piotra,

Pielgrzymie pokoju i jedności,

Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej,

Otwarty na innego człowieka,

Zraniony nienawiścią,

Solidarny z cierpiącymi,

Znaku duchowej wolności,

Promieniu ojcostwa,

Miłośniku piękna,

Bracie artystów i nauczycieli,

Ikono modlitwy,

Ofiarniku Eucharystii,

Budowniczy mostów pojednania,

Mężu opatrznościowy polityki,

Proroku nowej ewangelizacji,

Apostole cywilizacji miłości,

Mistrzu dialogu i słuchania,

Strażniku wiary ewangelicznej,

Poeto słowa o Słowie Wcielonym,

Zapraszający w progi nadziei,

Odważny w cierpieniu,

Spokojny w umieraniu,

Otoczony świętymi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.