• Pomoc stylem życia

  Październik zbliża się ku końcowi, wraz z nim wspólne nabożeństwa różańcowe. Jednak nie pozwólmy na to, by wraz z końcem miesiąca ustała nasza modlitwa za siebie i za bliźniego. Maryja uwrażliwia nas na innych – niech czyni to nie tylko od święta. Kolejny #różaniecŁPPM ofiarujmy w intencji ubogich, potrzebujących, pomijanych i zapomnianych, by nigdy nie tracili godności człowieka i dziecka Bożego – nawet, gdy świat zdaje nimi gardzić. Prośmy, byśmy na każdego patrzyli z szacunkiem i gotowością pomocy, a pomoc ludziom stała się stylem naszego życia. Zdrowaś Maryjo…

 • Abyśmy byli jedno

  „Nieraz się mówi o solidarności w złem.” – oby częściej mówiono o jedności, wspólnocie, która niesie i szerzy dobro. Modlitwa przybliża nas do siebie, pozwala stworzyć wspólnotę. W ten sposób – nie tylko przez 9 dni – tworzymy ŁPPM. Dzisiejszy #różaniecŁPPM ofiarujmy w intencji tych, którzy potrzebują pomocy w uwolnieniu z grzechu, są zniewoleni, uwikłani w kłamstwo i doświadczają zła. Niech Matka Boża będzie ich Wyzwolicielką a Chrystus prawdziwym Wybawicielem. Niech zaznają pokoju, spokoju, dobra i Miłości, która przytula nas z krzyża. Zdrowaś Maryjo…

 • Bądźmy światłem!

  Bądźmy dla siebie światłem, rozświetlajmy sobie wzajemnie drogę, byśmy potrafili docierać do głodnych, nagich, ubogich, by nieść im pomoc. Dzisiejszy #różaniecŁPPM ofiarujmy w intencji rządzących – na szczeblu krajowym i lokalnym, by zawsze kierowali się dobrem wspólnoty, a gdy to potrzebne – byli ustępliwi. Zdrowaś Maryjo…

 • Słudzy czy/i przyjaciele?

  „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” [J, 15,15]. Dzisiejszy #różaniecŁPPM zmówmy w intencji grupy SZAREJ i przewodnika ks. Tomasza Stępniaka, by jako pielgrzymi, którzy chcą służyć innym zawsze najpierw stawali pod krzyżem w pokorze i umieli prosić nie tylko za siebie, ale także za bliźniego ♥ Niech Maryja, Służebnica Pańska dodaje im sił i mądrości do prawdziwej służby, wspomagania ŁPPM i oddawania się w Jej niewolę – miłości i wolności. W intencji grupy Szarej – Zdrowaś Maryjo…

 • Wdzięczność i wytrwałość

  Nie ustajemy w modlitwie! Nasza wytrwałość w rzeczach drobnych świadczy o naszej gotowości walki o rzeczy wielkie. Niech nasza wdzięczność za wielkie rzeczy, których Chrystus dokonał na krzyżu, przejawia się w codziennej, „drobnej” modlitwie. Dzisiejszą ofiarujmy w intencji pielgrzymów grupy BIAŁEJ i przewodnika ks. Józefa Petrynowskiego, by w codzienności potrafili dostrzegać powody do wdzięczności Bogu. Niech Maryja obdarza ich czułością i dobrocią, która ochroni przed złem. W intencji grupy Białej – Zdrowaś Maryjo…

 • Szukajcie, a znajdziecie :)

  W diecezji łowickiej mamy 166 możliwości, by znaleźć Jezusa w świątyni (parafialnej) – kościołów mamy nieco więcej. Jak często szukamy? A jak często znajdujemy? Dziś dziękujmy Maryi, że Ona wskazuje nam właściwe drogi do Jej Syna – jedną z nich jest szlak ŁPPM #różaniecŁPPM zmówmy w intencji pielgrzymów grupy ZIELONEJ i przewodnika ks. Pawła Olszewskiego, by potrafili szukać Jezusa, wzajemnie przyprowadzać się do Niego i cieszyć z radości spotkania. W intencji grupy Zielonej – Zdrowaś Maryjo…

 • Nadzieja na karierę w Królestwie niebieskim

  Hej! Siostro, Bracie! Wierzysz w swoją wielkość? W swoje talenty, umiejętności? Odpowiedz sobie dziś na to pytanie i pamiętaj, że świadomość swojej wartości to nie zarozumiałość. #różaniecŁPPM dziś odmówmy w intencji grupy GRANATOWEJ i jej przewodnika ks. Romana Sękalskiego, by pątnicy na co dzień będący w służbach mundurowych przede wszystkim służyli Miłości i drugiemu człowiekowi. Mając nadzieje na wielką karierę w Królestwie niebieskim 💙 W intencji Granatów – Zdrowaś Maryjo…

 • Złączeni tajemnicami Różańca

  „Nie wydrzemy z dziejów narodu ani jednej kartki!”. Nie wydzierajmy także kartek ze swojego życia. Nasza przeszłość ukształtowała i wciąż kształtuje teraźniejszość. Zarówno „kiedyś” jak i „dziś” może być pełna światła, chwały, radości, ale i bólu – wszystko jest potrzebne i wszystko jest „po coś”. Dzisiejszy #różaniecŁPPM ofiarujmy w intencji pielgrzymów grupy CYTRYNOWEJ i jej przewodnika ks. Jakuba Zakrzewskiego, by zawsze modlitwą, różańcem splatali swoje życie, działanie wspólnoty i dzieje narodu. Niech Matka Boża będzie im w tym Opiekunką!W intencji Cytrynek – Zdrowaś Maryjo…

 • Sztandar, który trwa

  Jeden akt miłości, a tyle ubogaca! Chrystus w czasie drogi krzyżowej wykonał ich wiele, by nas ubogacić. Największy akt miłości pozostawił nam na sztandarze, który wciąż trwa. Dziś wykonajmy jeden akt miłości wobec bliźnich. Niech będzie nim #różaniecŁPPM zmówiony w intencji pielgrzymów grupy Biało-Żółtej i jej przewodnika ks. Jacka Zielińskiego, by nie brakowało im odwagi do niesienia sztandaru, którym jest krzyż i do czynienia aktów dobroci, prawdy i miłości. W intencji grupy Biało-Żółtej – Zdrowaś Maryjo…

 • Jesteś – to znak, że ktoś Cię kocha!

  „Jeśli coś istnieje to znak, że ktoś miłuje”. Jesteś – a więc Ktoś Cię kocha! Użyj dziś kilku słów, by przekazać Miłość. Może będzie to Twoje szczere wyznanie, a może „Zdrowaś Maryjo…” w intencji osób Ci bliskich? #różaniecŁPPM ofiarujmy dziś w intencji pątników grupy BRĄZOWEJ i jej przewodnika ks. Piotra Ornafy. By potrafili mówić o Miłości, przekazywać prawdę o niej i nieść ją światu. Niech Matka Boża będzie im w tym Przewodniczką!W intencji Czekoladek – Zdrowaś Maryjo…