Dzień 7 – 12.08.2023

Trzy dni pozostały do celu wędrówki – Jasnej Góry. Pokonując 27 km dziś dotrzemy z Gosławic do Zawady.

Tematem dnia jest Maryja – Matka Boga i nasza Matka. Z kolei ojciec duchowny ŁPPM ks. Jarek Łękarski zwrócił naszą uwagę na pokorę, której nieustannie musimy się uczyć, wymagać jej od siebie i żyć w niej.

Intencje dnia:

  • za Kościół, by głosząc Ewangelię, pomógł wielu powstać ze „śmierci do życia”, aby narodzili się na nowo
  • za młodych, którzy pogubili się w swoim życiu – prośmy o łaskę przemiany serca dla nich, by znaleźli odpowiednie osoby, które staną się dla nich oparciem
  • za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVIII ŁPPM na Jasną Górę
  • za mieszkańców Gosławic, Kuźnic, Widawki i Dmenina, którzy podjęli pielgrzymów na noclegu, aby Pan Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami i wynagrodził trud ich pracy