Dzień 2 – 07.08.2023

Drugi dzień naszej wędrówki to czas rozważania, czy Bóg jest Sędzią czy Ojcem? Pomagać nam w tym będą konferencje ks. Marcina Modrzyńskiego, naszego rekolekcjonisty.

Przyświecają nam także słowa ojca duchowego pielgrzymki ks. Jarosława Łękarskiego, który w słowie na „dzień dobry” prosił nas, byśmy zwrócili uwagę na swoje życie duchowe – czym ono jest, jak ono wygląda.

Do przejścia mamy ok. 27 km. Trasa wiedzie przez Płyćwię, Byczki, Lnisno, Michowice aż do Wysokienic, gdzie wieczorem spotkamy się na modlitwie w kościele.

Intencje na dziś:

  • za naszych biskupów Andrzeja i Wojciecha, aby z zapałem służyli w owczarni Chrystusowej
  • za wszystkich pracujących w niedziele, aby nigdy nie tracili z oczu celu ziemskiej pielgrzymki – życia z Bogiem
  • za wszystkich pielgrzymujących fizycznie i duchowo
  • za mieszkańców Makowa – niech Pan Bóg wynagrodzi gościnność i życzliwość, którą co roku nas obdarzają.