Grupa Zielona

Grupa Zielona pochodzi z Łowicza i okolic. Są to głownie ludzie młodzi, którzy wprowadzają atmosferę radości i entuzjazmu. Wśród nich bardzo dobrze czują się doświadczeni pielgrzymi, którzy wprowadzają w grupę wyważenie objawiające się rozmodleniem i spokojem.

Przewodnikiem jest ks. Paweł Olszewski, wikariusz parafii katedralnej w Łowiczu. ŁPPM zdaje się zajmować szczególne miejsce
w jego sercu, bo od lat – każdego roku – z radością i uśmiechem wędruje z kolejnymi grupami do Maryi – rozpoczynał z Czerwoną, prowadził Fioletową, wędrował z Brązami.
W tym roku poprowadzi do Mamy grupę Zieloną.

Patronem tej grupy jest św. Wiktoria – patronka Diecezji Łowickiej.

Patron Grupy Zielonej

Litania do św. Wiktorii

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Wiktorio, dziewico i męczennico,

Święta Wiktorio, oblubienico Chrystusa, 
Święta Wiktorio, otwarta na prawdę, 
Święta Wiktorio, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie, 
Święta Wiktorio, czcicielko jedynego Boga, 
Święta Wiktorio, posłuszna natchnieniom Bożym, 
Święta Wiktorio, ciesząca się łaską świętej wiary, 
Święta Wiktorio, odważnie wyznająca wiarę świętą, 
Święta Wiktorio, gorliwa apostołko Chrystusa, 
Święta Wiktorio, ozdobo chrześcijańskich dziewic, 
Święta Wiktorio, doprowadzająca błądzące panny do prawdziwej wiary, 
Święta Wiktorio, przykładzie mocnej nadziei, 
Święta Wiktorio, z Bogiem na modlitwie zjednoczona, 
Święta Wiktorio, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, 
Święta Wiktorio, przykładzie czystości i męstwa, 
Święta Wiktorio, cierpliwie znosząca złość oprawców, 
Święta Wiktorio, podziwu godny wzorze stałości, 
Święta Wiktorio, miłująca Chrystusa ponad życie, 
Święta Wiktorio, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, 
Święta Wiktorio, zbudowanie dla chrześcijan, 
Święta Wiktorio, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot, 
Święta Wiktorio, ozdobo Kościoła świętego, 
Święta Wiktorio, chwało bohaterów chrześcijańskich, 
Święta Wiktorio, potężna orędowniczko u Boga, 
Święta Wiktorio, patronko cierpiących, 
Święta Wiktorio, patronko umierających z Chrystusem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
W.: Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Wiktorii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Antyfona:

Oto święta, która nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą i źródłem męstwa, On jest jej światłem na wieki. Bóg ją wybrał i bardzo umiłował, dał jej zamieszkać w swoim przybytku.