Dzień 6 – 11.08.2023

Najdłuższy dzień, najwięcej kilometrów przed nami w drodze z Longinówki/ Milejowa do Gosławic/ Kuźnicy i Widawki.

Blisko 40 km będziemy pokonywać rozważając temat dnia, którym jest Jezus. Także szóstego dnia pomagają nam w tym modlitwa, konferencje i słowa ojca duchowego ŁPPM.

Dziś najtrudniejszy odcinek – głównie ze względu na liczbę kilometrów, ale także na fakt wędrowania drogami polnymi i leśnymi. Jednak nie zrażamy się tym i idziemy do Maryi.

Intencje dnia:

  • za siostry zakonne, aby nie wahały się porzucić wszystkiego dla największej Miłości – Jezusa Chrystusa
  • za ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, aby doświadczyli uzdrawiającej łaski Pana Jezusa i potrafili wybaczyć tym, przez których zostali zranieni
  • za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVIII ŁPPM na Jasną Górę
  • za mieszkańców Longinówki i Milejowa, niech Pan Bóg obdarzy ich potrzebnymi łaskami.