Pielgrzymowanie Duchowe

REGULAMIN
PIELGRZYMOWANIA DUCHOWEGO

Forma Pielgrzymowania Duchowego jest skierowana szczególnie do osób starszych, chorych i tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w niej fizycznie.

Włączając się w Pielgrzymowanie Duchowe, należy spełnić następujące warunki:

  1. Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania;
  2. W miarę możliwości uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą w czasie trwania ŁPPM 6-14 sierpnia br.;
  3. Każdego dnia odmówić część Różańca Świętego, modlitwę Anioł Pański i Apel Jasnogórski;
  4. Wysłuchać lub odczytać konferencję przygotowaną na dany dzień pielgrzymowania;
  5. Włączać do modlitwy osobistej intencje przewidziane na każdy dzień w Programie Duchowym ŁPPM;
  6. Odbyć indywidualnie pielgrzymkę (jeśli jest to możliwe) do najbliższego sanktuarium od miejsca swojego pobytu;
  7. Swoją chęć podjęcia Pielgrzymowania Duchowego przekazać do sekretariatu ŁPPM za pomocą formularza on-line lub prosząc o zapisanie duszpasterza w swojej parafii.
KLIKNIJ NA ZDJĘCIE I ZAPISZ SIĘ

Jeśli Pielgrzym Duchowy, zdecyduje się wspomóc Łowicką Pielgrzymkę Młodzieżową finansowo dobrowolną ofiarą, pieniądze należy przekazać na konto:

Bank Pocztowy
Nazwa: XXVII ŁPPM
Nr konta: 63132015370676683030000003
Tytułem: Duchowy Pielgrzym XXVII ŁPPM – Nazwisko i Imię