Logo

KRZYŻ

Krzyż to nasz chrześcijański symbol ale i chluba przez, który otrzymaliśmy zbawiennie. Nasza chluba to i dlatego niesiony na czole każdej pielgrzymki, a w naszej z napisem „za siebie i za bliźniego” ma nam przypominać, że nie żyjemy tylko sami dla siebie, ale po to, aby pamiętać, że ku zbawieniu idziemy jako wspólnota. Krzyż wywyższony niczym pasterska laska ma być dla nas oparciem i drogowskazem w wypełnianiu nauczania Jezusa Chrystusa.

LITERA „M”

U podstawy Krzyża znajduje się litera M nawiązująca do Maryi, która jako Pokorna Służebnica wypełniała wolę Bożą w codziennym życiu. Zawsze otwarta do służby drugiemu człowiekowi, chociażby brzemiennej Elżbiecie, nie zważając na swoje wybraństwo. Ta, która stała się bramą, przez którą przyszło zbawienie na świat.

RYBY

Ryby nawiązują do cudu rozmnożenia pokarmu dla zgłodniałych pielgrzymów zdążających i zasłuchanych w Jezusowe nauczanie. Akcentują również posłuszeństwo wobec samego Jezusa odnosząc się do słów z Łukaszowej Ewangelii „A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na Słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały”(Łk 5, 5-7). Są więc również symbolem obfitości jaką daje posłuszeństwo i zgoda na wolę Bożą w naszym życiu.

IXΘYΣ

Ichthys w języku starogreckim znaczy „ryba”. Jest to akrostych –  słowo utworzone z pierwszych liter wyrazów:

ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) – Jezus

ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) – Chrystus

ΘΕΟΥ (Theoû) – Boga

ΥΙΟΣ (Hyiós) – Syn

ΣΩΤΗΡ (Sōtér) – Zbawiciel

Ten symbol w Biblii pojawia się niejednokrotnie, a najczęściej jako wyrażenie nowego życia lub źródła życia. Jezus posługuje się tym znakiem już na początku swojej działalności: idąc wzdłuż Morza Galilejskiego powołuje apostołów Piotra i Andrzeja słowami: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4, 19). Symbol ryby znajdziemy też, gdy Jezus po raz trzeci po zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom – wtedy, czekając na uczniów wracających z połowów, przygotowuje pieczoną rybę.

ŁPPM
ŁOWICKA to pierwsze litery nazwy pielgrzymki, która lokalizuje teren pochodzenia i nazwę diecezji;
PIESZA ukazuje w jaki sposób przebywa drogę na Jasną Górę;
PIELGRZYMKA że jej droga ma charakter religijny i ukierunkowana jest do miejsca świętego;
MŁODZIEŻOWA panujący klimat na szlaku jest utrzymany w duchu młodzieżowym.