Historia ŁPPM

Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa 6. sierpnia każdego roku wyrusza do Klasztoru na Jasną Górę przed wizerunek CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ.

ŁPPM powstała z inicjatywy pierwszego biskupa Diecezji Łowickiej księdza Alojzego Orszulika (zm. 21.02.2019) i pierwszy raz wyruszyła na szlak pątniczy w 1996 roku. Wcześniej pielgrzymi z terenu ówczesnej diecezji warszawskiej dołączali do Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej, jak chociażby grupa Zielono – Brązowa z Łowicza, która przez kilka lat w Miedniewicach dołączała do WAPM, by z nią wędrować na Jasną Górę.

Pielgrzymka jest organizowana przez Diecezję Łowicką, trwa 9 dni i ma charakter pokutny. Wyruszając na nią należy założyć, że nic mi się nie należy, ale wszystko co otrzymuję jest darem serca drugiego człowieka, za który zawsze pamiętam, aby podziękować. Wędrowanie utrzymane jest w duchu młodzieżowym, ale na szlaku spotykamy również osoby przeżywające swoją drugą, trzecią i czwartą młodość. Od pozostałych pielgrzymek z Diecezji Łowickiej (Tradycyjnej Majowej oraz Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin z Głowna) odróżnia się szczególną atmosferą, zakładającą jednocześnie mocne fundamenty moralne, ale i ducha radości chrześcijańskiej. W czasie rekolekcji w drodze, jakie stanowi pielgrzymka, można usłyszeć wartościowe konferencje audio nagrywane przez zaproszonych gości, często znanych w kręgach chrześcijańskich, rejestrowane w diecezjalnym Radiu Viktoria. Ponadto przewidziane są poranne modlitwy pacierzowe, godzinki ku czci NMP, litania do patrona grupy, Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec, Droga Krzyżową oraz praktyki modlitewne odnoszące się do hasła danego roku. 

Każda pielgrzymka ma swój charakter i tożsamość. ŁPPM to dzieło formacyjno-ewangelizacyjne skierowane do ludzi, którzy dobrze się czują z młodzieżą. Nie boją się mówić o relacji do Pana Boga, przyjaciół i rodziny. Staramy się każdorazowo wypełniać przykazanie miłości do bliźniego oraz dzieląc się własnym doświadczeniem przeżywania chrześcijaństwa w codzienności, inspirować innych do tego, że można mimo wszystko być świadkiem wiary, a każda trudność jeszcze bardziej motywuje.

Pielgrzymi mają możliwość wyruszyć na szlak pątniczy w dziesięciu grupach, które charakteryzuje kolor i patron.

GRUPY NA SZLAKU ŁPPM

W 1996 roku w pierwszej ŁPPM szło do Częstochowy tylko sześć grup.

Grupa Biała z dekanatów: Kutno św. Michała Archanioła, Kutno św. Wawrzyńca, Łęczyca i Krośniewice, której przewodnikiem był ks. Robert Kwatek.

Grupa Błękitna z dekanatu Sochaczew, której przewodnikiem był ks. Piotr Żądło.

Grupa Czerwona z dekanatów: Skierniewice, Żyrardów i Mszczonów, której przewodnikiem był ks. Bartłomiej Szost.

Grupa Żółta z dekanatów Żychlin i Sanniki, której przewodnikiem był ks. Wiesław Frelek.

Grupa Brązowa z dekanatów: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Nowe Miasto i Lubochnia, której przewodnikiem był weteran pielgrzymich szlaków ks. Mieczysław Iwanicki.

Grupa Zielona z dekanatów: Łowicz Katedra, Łowicz św. Ducha i Głowno, której przewodnikiem był ks. Tomasz Trzciński.

W 1997 roku powstały dwie kolejne grupy ŁPPM Pomarańczowa – salezjańska, której przewodnikiem był ks. Dionizy Mróz SDB i Fioletowa z dekanatów Skierniewice, której przewodnikiem był ks. Dariusz Pergół.

Również w roku 1997 r. grupa Żółta została przemianowana na Cytrynową.

W 1999 r. powstała grupa Biało-Żółta z dekanatów: Kutno, Krośniewice, Żychlin i Sanniki, której przewodnikiem był ks. Wojciech Jadownicki. Grupa ta powstała w roku wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu i w swoich barwach ma właśnie kolory papieskie. Ciekawostką jest, że przez rok nie istniała grupa Cytrynowa, w roku 1999 była częścią grupy Biało-Żółtej, by rok później znowu stać się odrębną grupą ŁPPM.

Od 2000 roku w skład ŁPPM z Łowicza wyruszało 9 grup, a są to w kolejności alfabetycznej: Biała, Biało-Żółta, Błękitna, Brązowa, Cytrynowa, Czerwona, Fioletowa, Pomarańczowa i Zielona. W 2019 zawiązała się kolejna grupa – Granatowa.

Najmłodszą na dziś jest Grupa Granatowa – służb mundurowych, której przewodnikiem od początku jej powstania jest ks. Roman Sękalski. Pielgrzymują w niej przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, funkcjonariusze Służby Więziennej, Harcerze czy Skauci Europy.

Każda grupa, jak zostało wspomniane wyżej, ma swojego patrona:

Biała – św. Faustyna Kowalska
Biało-Żółta – bł. Ks. Michał Woźniak i ks. Michał Oziębłowski
Błękitna – św. Maksymilian Maria Kolbe
Brązowa – bł. Honorat Koźmiński
Cytrynowa – bł. Karolina Kózkówna
Czerwona – św. Franciszek z Asyżu
Fioletowa – św. Jan Paweł II
Granatowa – św. Michał Archanioł
Pomarańczowa – św. Jan Bosco
Zielona – św. Wiktoria

Dziesięciu grupom, które posiadają swoje kolory, ale i patrona na szlaku towarzyszy grupa służb pielgrzymkowych, czyli Grupa Szara. Łowiccy Pielgrzymi z grupy szarej zajmują się całoroczną organizacją i pełnią służbę w czasie 9-dniowej drogi do Tronu Pani Jasnogórskiej. Grupę tworzą wolontariusze posługujący na trasie pielgrzymki naśladując swojego patrona, którym jest Pier Giorgio Frasatti i słowa: “Nie będziemy naprawdę katolikami, dopóki nie dostosujemy całego naszego życia do dwóch przykazań miłości”. 

ŁPPM W LICZBACH

Liczebność pątników na ŁPPM bywała bardzo różna.

I ŁPPM 1996 – 1500 pielgrzymów (wówczas szło tylko 6 grup),

II ŁPPM 1997  – 1800 pielgrzymów,

III ŁPPM 1998 – 2000 pielgrzymów,

IV ŁPPM 1999-  2200 pielgrzymów,

V ŁPPM 2000 – 2500 pielgrzymów,

VI ŁPPM 2001 – ok. 2500 pielgrzymów

Po roku 2001 ilość osób pielgrzymujących zaczęła maleć. Obecnie oscyluje w granicach 1000 – 1200 pątników. Najmniejsza pod tym względem była pielgrzymka w roku 2020 – czas wielu obostrzeń związanych z trwająca pandemią Covid-19. Był to rok ważny dla Łowickiej Pielgrzymki bo miała wyruszyć 25. raz do Tronu Pani Jasnogórskiej. Nie było takiej możliwości, by pielgrzymka w tak ważnym roku nie wyszła na szlak. Obecny Przewodnik zadecydował, że wobec trudności na Jasną Górę wyruszy Grupa Srebrna Jubileuszowa składająca się z księży i służb pielgrzymkowych. Wówczas podjęto wiele starań, aby jak największej liczbie Pielgrzymów Duchowych umożliwić włączenie się w Plan Duchowy pielgrzymki. Dzięki grupie medialnej ŁPPM ponad 5000 osób łączyło się w transmisjach Mszy Świętych, relacjach na żywo z tegorocznej wędrówki ŁPPM, czy wieczornych modlitewnych Apelach Jasnogórskich transmitowanych z kościołów znajdujących się na szlaku.

Do historii ŁPPM przeszły koncerty wielu znanych osób, m.in. Magdy Anioł czy Antoniny Krzysztoń, jedno, jak dotąd, zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, które błogosławił J.E. Ks. Bp Alojzy Orszulik, wydanie gazetki pielgrzymkowej „Pątnik”, wydanie albumu V Jubileuszowej Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę, przeżywanie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu w 1999 r., zmianę biskupa ordynariusza diecezji łowickiej (od 2005 r. ks. bp Andrzej F. Dziuba), przeżywanie I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej (2007 r.), odwiedziny Japończyków (2008 r.), wydanie albumu z okazji świętowania 18. ŁPPM, wykonania Ołtarza jako wotum wdzięczności pielgrzymów za 25 lat pielgrzymowania do Sanktuarium na Jasnej Górze; 


            Pątnicza droga to każdego dnia wyruszenie z konkretnej miejscowości i zdążanie do kolejnego punktu jakim jest nocleg. Tu warto wspomnieć, że pielgrzymi na łowickim szlaku spotykają ludzi o ogromnym sercu. Ludzi, którzy bardzo często otwierają swoje domy, instytucje, ośrodki kultury, aby przyjąć pielgrzymów, goszcząc ich i zapewniając podstawowe sanitarne oraz noclegowe warunki. To ważne, by po przebudzeniu być w pełni sił na kolejny dzień drogi i modlitwy w  intencjach własnych, ale i gospodarzy. Najdrobniejsza pomoc w trudach spotyka się w ogromną wdzięcznością pielgrzymujących.

Każdy rok przebywania we wspólnocie Łowickiej Pielgrzymki daje możliwość rozwijania się duchowo, wzrastania w cnotach i wartościach chrześcijańskich. Między różnymi praktykami duchowymi hasło danego roku ukierunkowuje nas w duchowej drodze, dlatego w minionych latach odkrywaliśmy następujące prawdy:

HASŁA PIELGRZYMKOWE:

I ŁPPM 1996 „Kościół niosący pojednanie”

II ŁPPM 1997 „Jezus Chrystus jedyny zbawiciel świata”

III ŁPPM 1998 „Duchu Święty prowadź nas”

IV ŁPPM 1999 „Dziękujemy Ci Ojcze nasz” (rok wizyty Jana Pawła II w Łowiczu)

V ŁPPM 2000 „Jubilate Deo”

VI ŁPPM 2001 „Wypłyń na głębię”

VII ŁPPM 2002 „Chwała Krzyżowi Chrystusa”

VIII ŁPPM 2003 „Ojcze, bądź wola Twoja”

IX ŁPPM 2004 „Zaufaj Chrystusowi”

X ŁPPM 2005 „Zostań z nami Panie”

XI ŁPPM 2006 „Z nadzieją ku nadziei”

XII ŁPPM 2007 „Jeden drugiego brzemiona noście”

XIII ŁPPM 2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa”

XIV ŁPPM 2009 „Kościół nadzieją rodziny”

XV ŁPPM 2010 „Nasza Ojczyzna jest w Niebie”

XVI ŁPPM 2011 „Totus Tuus”

XVII ŁPPM 2012 „Kościół naszym domem”

XVIII ŁPPM 2013 „Panie Przymnóż Nam Wiary”

XIX ŁPPM 2014 „Z Chrystusem Przez Życie”

XX ŁPPM 2015 “Błogosławieni Czystego Serca” 

XXI ŁPPM 2016 “Oto Matka Twoja”  

XXII ŁPPM 2017 “Wstań, Idź, Głoś” 

XXIII ŁPPM 2018 “Duchu Święty obudź mnie do wiary”

XXIV ŁPPM 2019 “Bóg jest Miłością”

XXV ŁPPM 2020 “Módl się za nami grzesznymi”

XXVI ŁPPM 2021 “Sęk w tym, jak zostać świętym?”

XXVII ŁPPM 2022 “wSŁUCHAJ się I uWIERZ Bogu”

XXVIII ŁPPM 2023 “PO(d)STAWY WIARY”


Przewodnicy ŁPPM:

1) ks. Dariusz Matuszyński SDB 1996 – 1998,

2) ks. Tomasz Jackowski 1999 – 2001,

3) ks. Robert Kwatek 2002-2010,

4) ks. Rafał Babicki 2011-2017

5) ks. Tomasz Stępniak 2017- 2023

6) ks. Jacek Zieliński 2023 –

Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę to nie tylko pielgrzymi, służby, księża, siostry zakonne i gospodarze o ogromnym sercu, ale również gigantyczna liczba ludzi wrażliwych o umiejętności dzielenia się, którzy dzięki swej operatywności mają możliwość wsparcia tego dzieła finansowo. Ogromne zaangażowanie tychże osób przekłada się na zewnętrzny obraz pielgrzymki w mediach społecznościowych, możliwość tworzenia gadżetów nawiązujących do hasła obowiązującego w danym roku, ale i zaplecza medycznego, sanitarnego czy logistycznego, itp. Za pamięć o nas każdego roku składamy Wam drodzy Przyjaciele serdeczne podziękowania.

Pielgrzymka to także ogromne dzieło, które każdego roku gromadzi potężną grupę osób zaangażowanych w bezpośrednie przygotowania jak i biorących udział w wydarzeniu. Wszystkie te osoby oraz tych, którzy sympatyzują z nami polecamy opiece naszej najlepszej Matki i Królowej w wizerunku z Jasnogórskiego klasztoru, a przez jej orędownictwo wypraszamy dla nich wszystkich potrzebnych łask. Naszą modlitwą obejmujemy również każdego odwiedzającego naszą stronę czy fanpage Pielgrzymki Łowickiej i zapraszamy do pozostawienia intencji w naszej skrzynce.