• Rozważanie wielkopostne – ks. Tomasz Jackowski

  Przez cały Wielki Post katolicy krok po kroku, chwila po chwili, ból po bólu rozważają podczas nabożeństw Gorzkich Żali mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pragniemy także my podążać za Naszym Zbawicielem, aby rozpamiętywać cierpienia, jakich doznał dla nas, aby odkupić nasze grzechy, choć sam był bez grzechu. Podstawą naszych rozważań jest opis pasji zawarty w Ewangelii według świętego Mateusza.  Zniewolić Boga „Za wolność waszą i naszą”. Tak bardzo polskie zawołanie. Ale nie tylko Polacy uważają, że wolność jest tak wielkim dobrem, iż warto za nią oddać życie. I rzeczywiście, wielu w dziejach ludzkości oddało życie broniąc wolności własnej lub cudzej. Chrystusowi w czasie Jego publicznej działalności zapewne wiele razy groziło…

 • Droga Krzyżowa II – 23.02.2024

  Wstęp: Życie to zbiór historii, doświadczeń, przeżyć, wydarzeń. Życie to droga. Czasem usłana różami, częściej krzyżowa. Która nadaje sens, światło i kierunek? Wybierz sam. Niech rozważania dzisiejszej Drogi Krzyżowej, słowa „klucze”, pomogą w rozeznawaniu i wyborach. Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Sąd – miejsce, w którym wymierzana jest sprawiedliwość. Tu należy zostawić pole do refleksji nad sprawiedliwością, instytucją sądu i jego funkcjonowaniem. Podejmij ją. Jednak zwróć uwagę, że sąd to miejsce, w którym przedstawiane są dowody, hipotezy, tezy, fakty, ale i kłamstwa. Niech dzisiejsza Droga Krzyżowa będzie czasem zbierania dowodów…

 • Rozważanie wielkopostne – J.E. Ks. Bp Wojciech T. Osial

  Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju (Łk 23, 43) Łotr wiszący po prawej stronie Jezusa, zobaczył swoje przegrane życie, ale stanął w prawdzie. Mówi do swojego towarzysza po drugiej stronie krzyża: „My sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki” (Łk 23, 41). A cały czas Pan Jezus nas nauczał, że tylko prawda nas wyzwoli (J 8, 32). Jeśli więc chcesz coś zrobić ze swoim życiem na poważnie, to musi być zawsze prawda. Bliżej nam natomiast do fałszu niż do prawdy. Boimy się prawdy o nas samych. Wolimy tylko słuchać dobre rzeczy o nas samych. Początek uczciwej pracy nad sobą to jest zajrzenie w siebie. To jest bolesne,…

 • Droga Krzyżowa I – 16.02.2024

  Przeżywając Wielki Post we wspólnocie ŁPPM, chcemy razem nieść krzyż – symbol Miłości. W pierwszy piątek Wielkiego Postu rozważaniami dzieli się ks. Rafał Woronowski: DROGA KRZYŻOWA I – 16.02.2024 Wprowadzenie:Jest tak dużo obrazów Drogi Krzyżowej, tak wiele interpretacji wydarzeń ostatnich chwil Jezusa na ziemi. Przyglądamy się im podczas rozważań Męki Pańskiej w Kościołach całego świata, a czasem także w domowym zaciszu korzystając z internetu. W tym roku po raz kolejny chcemy sięgnąć do rozważania obrazu męki i śmierci Pana Jezusa – czy to będzie ten sam obraz, który kontemplowaliśmy w roku ubiegłym? Prawdopodobnie nie. Mnogość interpretacji i obrazów odzwierciedla nasze życia, które nieustannie się zmieniają. Dlatego dzisiaj namalujmy oczami wyobraźni…

 • Wielki Post z ŁPPM – start!

  Tegoroczny Wielki Post chcemy przeżywać razem – rozważając słowa Ewangelii, a także przeżywając Drogę Krzyżową. W każdą niedzielę na profilu facebookowym oraz stronie internetowej będą pojawiać się rozważania napisane przez kapłanów naszej diecezji i wspólnoty ŁPPM. Zaś w piątki w Drodze Krzyżowej będą towarzyszyć nam słowa pątników – naszych braci i sióstr, którzy podejmą refleksję nad kolejnymi stacjami. Dziś – w Środę Popielcową – słowem i przesłaniem na czas Wielkiego Postu dzieli się J.E. Bp Andrzej F. Dziuba. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!             Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15). Prochem jesteś i w proch się…