Dzień 2 – 07.08.2022

Maków – jedno słowo, miliony znaczeń.
„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.” (Łk12, 48)

To fragment dzisiejszej Ewangelii, która towarzyszyła nam na Mszy św. i będzie przejawiać się w drodze z Makowa do Wysokienic.

Dziś drugi dzień naszej wędrówki – dla Błękitów i Cytryn – trzeci.

Po spokojnej nocy, dzień rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył ks. Tadeusz Jaros, proboszcz parafii św. Wojciecha w Makowie. W homilii wygłoszonej przez ks. Karola Chrapulskiego, przewodnika Błękitów usłyszeliśmy, że powinniśmy słyszeć i słuchać, ale też czuwać i służyć drugiemu człowiekowi, bo służba to miłość.

Dziś wędrujemy w intencji naszych biskupów Andrzeja i Wojciecha, aby z zapałem służyli w Owczarni Chrystusowej. Maryi polecamy także wszystkich tych, którzy muszą pracować w niedziele, by nie zatracili z oczu celu ziemskiej pielgrzymki.

Z serca dziękujemy mieszkańcom Makowa za gościnność, troskę i wspólną modlitwę – będziemy o Was pamiętać na szlaku!