Dzień 1 – 06.08.2023

Rozpoczęliśmy XXVIII ŁPPM. Dziś trasa liczy 24,5 km i prowadzi z Łowicza do Makowa.

Wędrujemy przez Zielkowice, Bobrowniki, Stachlew i Wolę Makowską. Doświadczeni ubiegłorocznymi pielgrzymkami wiemy, że w każdej z tych miejscowości otrzymamy wiele dobra – tego, które przejawia się w obecności, w słowie, jak i w dobroci serc i rąk ludzkich.

Konferencja i rozważania różańcowe towarzyszące nam w drodze – znajdują się w zakładce „niezbędnik pielgrzyma”.

Dzisiejsze intencje:

Za Księży Przewodników ŁPPM, aby głęboko wierzyli w moc sprawowanych przez nich sakramentów i pewnie prowadzili spotkanych w swoim życiu ludzi, do celu wędrówki  – do nieba.

Za wszystkich, którzy wyruszyli na szlak ŁPPM, abyśmy mieli otwarte oczy serca i byli gotowi służyć wszystkim, których spotkamy na drodze naszego pielgrzymowania.

Za pielgrzymujących i uczestniczących duchowo w XXVIII ŁPPM na Jasną Górę.

Za sprawujących władzę w naszych lokalnych społecznościach, by zawsze byli głosem najsłabszych i najbardziej potrzebujących.

Zdrowaś Maryjo…