Dzień 5 – 10.08.2023

Jesteśmy w połowie drogi do Tronu Pani Jasnogórskiej. Dziś wędrujemy z Żarnowicy Dużej do Longinówki. Przed nami dość przyjemna i stosunkowo krótka trasa – 25 km.

Tematem dnia – konferencji, rozważań i rozmów wśród braci jest „Kościół”.

Intencje dnia:

  • za wszystkich, którzy odpoczywają na wakacjach, aby był to dla nich czas regeneracji sił oraz odbudowywania relacji z rodzinnych i przyjacielskich
  • za tych, którzy odchodzą z tego świata, by otoczeni opieką Maryi i Józefa w pokoju przeszli do życia wiecznego
  • za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVIII ŁPPM na Jasną Górę
  • za mieszkańców Żarnowicy Dużej, aby odkryli w swoich sercach wielką radość jaka jest w udzielaniu pomocy, a przez to gromadzili sobie skarby w niebie