Dzień 3 – 08.08.2023

Dziś wędrujemy z Wysokienic do Małecza (k/Lubochni). Trasa liczy ok. 28 km. Dla wielu pielgrzymów dzisiejsze przystanki to eksplozja dobroci i otwartości serc mieszkańców Feliksowa czy Żelechlinka (kto był, ten wie, że tu się nie da wyjść głodnym 🙂 )

Temat konferencji ks. Marcina Modrzyńskiego, który będziemy dziś rozważać to Trójca Święta. Konferencji można wysłuchać na naszej stronie w zakładce „program” – „konferencje”.

Intencje dnia:

  • za papieża Franciszka, aby stawał się coraz doskonalszym narzędziem Chrystusa w Kościele i świecie
  • za przełożonych, kleryków diecezji łowickiej oraz tych, którzy rozeznają swoje powołanie, aby je odczytali i konsekwentnie realizowali na Bożą chwałę
  • za pielgrzymujących i duchowo uczestniczących w XXVIII ŁPPM na Jasną Górę
  • za mieszkańców Wysokienic, aby mogli cieszyć się obfitością Bożego błogosławieństwa