Rozważania różańcowe XXVIII ŁPPM

Rozważania różańcowe przygotowała s. Laurencja, niepokalanka.

14/08/2023

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

Aniołowie nie potrzebują żadnych malowanych obrazów Matki Bożej – ani w złotych ani w srebrnych ramach. Po prostu widzą Ją taką, jaka jest w niebie. Jednak nam – ludziom chodzącym po ziemi, potrzebne są obrazy, portrety, fotografie ukochanych. Bóg chce, żeby właśnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ten właśnie a nie inny – budził w nas największą świadomość Jej obecności.

Tajemnica II – Nawiedzenie

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest obrazem wędrującym. Chociaż Maryja jest stale z nami, to chcemy i oczekiwać na Nią i wołać, że już niedługo przyjdzie, i witać Ją. Maryja w Ewangelii jest ciągle w ruchu. Pielgrzymuje jak my, stale się krząta, idzie wreszcie po drodze krzyżowej. I wreszcie, tak się rozpędziła, że dobiegła do samego nieba.

Tajemnica III – Boże Narodzenie

Często modlimy się słowami: „Panie, ukaż nam znak!”. Obraz jasnogórski już prawie nie jest obrazem, ale znakiem. Od tylu wieków podnosi wiarę w sercach, nie pozwala sumieniu odpoczywać. Jest znakiem Bożego działania. Znakiem wiary.

Tajemnica IV – Ofiarowanie

Pan Bóg dał nam Jasną Górę jako arkę na czas potopu i wszystkich narodowych nieszczęść. Dał nam widzieć Maryję jako źródło siły, otuchy i wielkiej nadziei. Bóg powołał nas do tego, byśmy byli narodem maryjnym. Czy umiemy jak Ona powiedzieć Bogu: „Niech mi się stanie wola Twoja nie moja”? Czy Maryja jest naszą drogą, która prowadzi do Jezusa?

Tajemnica V – Odnalezienie

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jest chyba oknem, bo patrząc na niego widzę dalej: nie tylko patrzę na deskę i farby, ale przeczuwam istnienie Matki Bożej, będącej blisko mnie. Patrząc na ten obraz widzę całe niebo..

13/08/2023

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I – Zmartwychwstanie

Masz tylko jedno życie. Uczyń z niego co chcesz. Są dni ciemne i dni jasne. Zrób z nich co chcesz. Masz tylko jedno życie. Spróbuj coś z tym życiem. Gdy tego nie uczynisz, nie masz życia.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Żadna noc nie może być aż taka ciemna, że nie można by gdzieś wyśledzić choćby maleńkiej gwiazdy. Pustynia nie jest nigdy aż tak beznadziejna, by nie odnaleźć na niej choćby jednej małej oazy.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Jeśli jesteś zmęczony, jeśli jesteś skłócony z otoczeniem, jeśli czujesz się okropnie nieszczęśliwy, to pomyśl o pięknych dniach, kiedy śmiałeś się i tańczyłeś, kiedy byłeś miły dla wszystkich i beztroski jak dziecko. Nie zapominaj pięknych dni. Niech twoje serce będzie gotowe do pojednania, niech będzie pełne dobroci, serdeczności i miłości – a wszystko znowu będzie dobrze.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie

Gdy stoisz z pustymi dłońmi wówczas wiedz, że Bóg wcale nie wymaga od ciebie pełnych stołów. Gdy drzwi twoich bliźnich są zamknięte przed tobą i nikt na twoje pukanie już nie otwiera, wówczas nie odchodź w rozpaczy. Bóg cię kocha i stworzył dla ciebie jakieś ludzkie serce by ci to powiedzieć.

Tajemnica V – Ukoronowanie

Deszcz przestanie padać. Zimno przeminie. W czyimś uśmiechu i w czyjejś czułej dłoni odczujesz, że znów jest wiosna i zaczniesz znów żyć. Jeśli musisz zanieść swoją wieść na pustynię, gdzie nikt cię nie słucha, to wiedz, że Bóg ustanowił niewidoczne anteny, które chwytają każde słowo twojego serca i przenoszą je ponad pustynię, gdzie rodzi się nowy świat.

12/08/2023

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

Nasze opowiedzenie się za Chrystusem dokonuje się mocą Ducha Świętego. To decyzja, której nie możemy już anulować. Nie możemy już zachowywać się, jakbyśmy nic nigdy o Bogu nie słyszeli. Nie dawaj nam Panie powagi a radość z kroczenia Twoją drogą.

Tajemnica II – Nawiedzenie

Rolą jest serce a ziarnem Słowo Boże. Czy słowo o nawróceniu przejęło cię kiedykolwiek do głębi serca? A może jesteś jak ci, którzy je przyjęli lecz są bez korzenia? Proś Boga, by Jego Słowo autentycznie nawróciło cię i byś – jak Maryja – przynaglony Słowem niósł je w najdalsze zakątki siebie i świata.

Tajemnica III – Boże Narodzenie

Dawałeś kiedyś świadectwo? Mówiłeś innym o Bogu? Nie bój się. Odważ się powiedzieć konkretnie, jak Bóg zmienił Twoje życie. Nie wygłaszaj kazań. Mów z miłością. Bóg też nie głosił kazanie. Dał nam Syna. Powiedział w ten sposób wszystko.

Tajemnica IV – Ofiarowanie

Nawrócenie jest odnową naszego ludzkiego ducha. Zaczyna się ono od wydania siebie samego planom i woli Boga. Nawrócenie to ofiarowanie. Odtąd już nic nie będzie takie samo.

Tajemnica V – Odnalezienie

Zgódź się, że ludzie są różni. Różnie myślą, różnie postępują, różnie odczuwają, różnie myślą. Używaj serdecznych słów. Słowa powinny nieść światło. Słowa powinny czynić pokój. Słowa powinny odnajdywać, zbliżać ludzi do siebie.

11/08/2023

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Modlitwy trzeba nam się ciągle uczyć. W pewnym momencie może się stać dla nas zbyt trudna, czasem nieświadomie wydobywa się z naszych ust i z serca. Jest aktualizacją wiary. Jest wołaniem o wypełnienie serca Bogiem. Prowadzi ku przemianie, ku nawróceniu.

Tajemnica II – Biczowanie

Stałym i podstawowym wymiarem wiary jest nawrócenie. To ono sprawia, że nasza wiara nie jest czymś statycznym. Odwrócenie się od zła oznacza nie tylko odwrócenie się od samych grzechów, ale również od ich źródła, jakim jest nieuporządkowana miłość własna.

Tajemnica III – Cierniem ukoronowanie

Bóg nie pozwalałby na zło, gdyby nie był zdolny wyciągnąć z niego dobra. On może z każdej naszej winy uczynić felix culpa – winę szczęśliwą, winę, która będzie nam przypominała i pokazywała w świetle wiary, jak bardzo kocha nas Ten, który za nas umarł i zmartwychwstał.

Tajemnica IV – Droga krzyżowa

Szczęśliwa wina, to płynące z wiary odkrycie delikatności, czułości, miłości i radości Jezusa, który otwiera swoje ramiona, by cie przygarnąć. To odkrycie w wierze szaleństwa Boga, który tak cię ukochał i tak bardzo pragnie ci przebaczać.

Tajemnica V – Śmierć

Jeśli widzisz dokoła siebie przede wszystkim grzech i zło to twoja wiara jest jednostronna. Nie dostrzegasz, że grzechy są okazją do rozlewania się Bożego miłosierdzia. Gdyby wszyscy ludzie uczynili ze swoich win – winy szczęśliwe – jaki ocean miłosierdzia mógłby rozlewać się na świat.

10/08/2023

– Tajemnice światła –

Tajemnica I – Chrzest

Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, skąd pochodzi twój chrzest, jeśli nie z krzyża Chrystusa i z Jego śmierci. Przez ten właśnie chrzest jesteśmy wraz z Jezusem pogrzebani po to, by razem z Nim wkroczyć w nowe życie.

Tajemnica II – Wesele w Kanie

Brak wina. Ujma dla gospodarza. I wreszcie czujny wzrok, troska i interwencja Maryi zakończona zaleceniem służbie, by wykonała wszystko, co Jezus nakaże. I po kilku chwilach zdumienie wszystkich a najbardziej przewodniczącego wesela. I wniosek dla ciebie i dla mnie: to, co pochodzi od Boga może być tylko dobre i nic ziemskiego nie może się z tym równać.

Tajemnica III – Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

Nawrócić się to nie żyć tak, jak wszyscy inni, nie robić tego, co wszyscy. Zacząć patrzeć na swoje życie oczami Boga szukając w ten sposób dobra, nawet, jeśli jest to niewygodne. Mamy się wciąż nawracać. Nie jednorazowo a każdego dnia codzienną modlitwą, częstą Spowiedzią i Eucharystią i każdym dobrym uczynkiem wobec bliźniego.

Tajemnica IV – Przemienienie na górze Tabor

Całe nasze życie jest nieustannym wspinaniem się na górę. Taką górą, na jakiej doświadczamy przemienienia może być sakrament pojednania, Eucharystia, adoracja, różaniec, rekolekcje czy pielgrzymka. Człowiek przemieniony potrafi więcej widzieć i lepiej służyć drugiemu.

Tajemnica V – Ustanowienie Eucharystii

Módlmy się za naszych kapłanów, którzy celebrują Eucharystię. Módlmy się też za wszystkich wiernych, by czas Eucharystii pogłębił w nich wdzięczność. Jezu, daj nam podczas tej modlitwy miłość i prawdziwe zjednoczenie z Tobą.

09/08/2023

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I – Zmartwychwstanie

Aby wiara stała się mocna, musi być wypróbowana, musi przejść przez tygiel doświadczeń, przez wiele prób i burz. Bóg chce, by człowiek wierzący został ogołocony z tego, co stanowiło dla niego podpórki wiary, co nie było autentycznym przylgnięciem do Chrystusa, oparciem się na Nim i powierzeniem się Jemu.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Bóg stawiając nas w sytuacjach trudnych prowokuje nas do aktu wiary. On nie chce przychodzić nie proszony. Miłość chce być oczekiwana. Wiara jest oczekiwaniem, zaś Pan Bóg ma swoje sposoby, by ożywić moje oczekiwanie na Jego przyjście i na Jego dalsze łaski.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Bóg jest Bogiem obietnicy i błogosławieństwa. Im bardziej Boża obietnica pozbawiona jest cech realności, tym więcej Bóg od nas oczekuje i wymaga. Czy ufasz obietnicy Boga? Czy wierzysz Mu nawet, gdy Jego słowa są dla ciebie absurdalne? Czy masz w sobie głód Boga? Na miarę tego głodu Duch Święty będzie mógł zstępować do twojego serca.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie

Maryja uprzedza nas. Idzie przed nami w „pielgrzymce wiary”. Chociaż znajduje w kościele miejsce najwyższe to jest to jednocześnie miejsce najbliższe nam. Patrząc na Jej życie powinniśmy znajdować odpowiedzi na wszelkie nasze problemy.

Tajemnica V – Ukoronowanie

Jeżeli Bóg przekreśla nasze plany i prowadzi nas inną drogą, niż byśmy sobie wyobrazili, to było tak również w życiu Maryi. Ona też inaczej wyobrażała sobie swoje życie i swoją misję. Zrezygnowała z macierzyństwa – została zaś powołana do macierzyństwa niebywałego. Powołanie to przekreślało wszelkie Jej plany. Czemu Bóg tak twardo i zdecydowanie Ją traktował? Bo tak traktuje wszystkich swoich przyjaciół. To najlepszy sposób, który pozwala na kształtowanie człowieka na obraz Syna Bożego.

08/08/2023

– Tajemnice bolesne –

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Jezus w swoim działaniu zbawczym wybrał przede wszystkim środki ubogie. Ubogi ukazał się nam w chwili narodzenia i taki będzie w czasie swojej męki. Wskazał, że i ty masz być ogołocony, obumarły dla siebie, wybierający to, co najbardziej skuteczne – środki ubogie.

Tajemnica II – Biczowanie

Tak niewiele jest słów w Ewangelii o biczowaniu Pana Jezusa… bo więcej nie potrzeba. Nie trzeba wiele mówić o cierpieniu. Trzeba je zauważyć, być blisko cierpiących, pomagać im i kochać.

Tajemnica III – Cierniem ukoronowanie

Pan Jezus przyjmuje koronę cierniową, by zadośćuczynić za naszą pychę i wywyższanie się. On jest prawdziwym Królem nieba i ziemi. Jest Królem także mojego serca. Jemu należy się wszelka cześć i uwielbienie. Egoizm i pycha nie dadzą się pogodzić z Jego królestwem.

Tajemnica IV – Droga krzyżowa

Na pustyni swojego życia spotkasz zawsze Maryję. Ona będzie przy tobie. Będzie patrzeć na ciebie z macierzyńską troską. Ty ją masz, dlatego nigdy nie będziesz już sam. Ona, która przeżyła tyle trudnych chwil, będzie szła przed tobą. Twoja ciemność będzie prześwietlona Jej obecnością.

Tajemnica V – Śmierć Pana Jezusa

Do czego posuwa się miłość Jezusa? Do jakiego stopnia Bóg kocha grzesznika? Do końca. Do największej ofiary. Największym zaś ratunkiem dla grzesznika, dla mnie i dla ciebie jest krzyż, Zmartwychwstanie i dar Ducha Świętego.

07/08/2023

– Tajemnice radosne –

Tajemnica I – Zwiastowanie

Kościół jest „jeden”: ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany jednym Duchem ze względu na jedną nadzieję, u której kresu zostaną przezwyciężone wszelkie podziały.

Tajemnica II – Nawiedzenie

Kościół jest „święty” – jego twórcą jest najświętszy Bóg. Chrystus, jego Oblubieniec, wydał się na ofiarę, aby go uświęcić. Chociaż obejmuje grzeszników, jest nieskalany, choć złożony z grzeszników. Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty.

Tajemnica III – Boże Narodzenie

Kościół jest powszechny: głosi całość wiary, nosi w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je. Jest posłany do wszystkich narodów, zwraca się do wszystkich ludzi, obejmuje wszystkie czasy. Kościół, w którym żyjemy jest misyjny.

Tajemnica IV – Ofiarowanie w świątyni

Kościół jest apostolski. Zbudowany jest na trwałych fundamentach „dwunastu Apostołach Baranka”. Jest niezniszczalny. To Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra i innych Apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i Kolegium Biskupów.

Tajemnica V – Odnalezienie Pana Jezusa

Jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny i apostolski… trwa w Kościele powszechnym. My zaś jesteśmy ludem Bożym. Mimo różnic – jesteśmy równi. Czy wierzysz w to?

06/08/2023

– Tajemnice chwalebne –

Tajemnica I Zmartwychwstanie

Źródłem szczęścia człowieka nie są pieniądze, nie bogactwa, nie luksus, nie bezczynność i nie robienie interesów, nie rekordy ani używanie życia. Źródłem szczęścia jest zawsze poczucie bezpieczeństwa, spontaniczna radość z małych rzeczy i wielka prostota serca.

Tajemnica II – Wniebowstąpienie

Masz chwilę wolnego czasu? Wiesz, co powinieneś zrobić? Wyłączyć telefon i odłożyć na bok. Uwolnij się z sideł konsumpcji. Uspokój się, ucisz. Wypełnij wnętrze milczeniem. Poczuj puls własnego serca. Wstąp z Jezusem do nieba.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha

Świętego Listy, telefony, rozmowy przenoszą nas do dżungli, gdzie ludzie wzajemnie się poniżają, zadają sobie cierpienie, doprowadzają się do rozpaczy. Triumfują tu chciwość, egoizm, nadużywanie siły, namiętność, obłuda, przemoc. Chciałbym krzyczeć: LUDZIE, WRACAJCIE! WRACAJCIE DO PROSTEGO ŻYCIA! DO ZWYCZAJNEGO ŻYCIA! DO DOBRA, DO RADOŚCI, DO PRZYJAŹNI!

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Matki Bożej

Jeśli potrafisz cieszyć się na widok kwiatu, uśmiechu, bawiącego się dziecka – jesteś bogatszy i szczęśliwszy od milionera, który ma wszystko o czym zamarzy. Miłości nie można odmierzyć na wadze, nie można obliczyć. Miłuj spontanicznie. Tylko taka miłość jest darem, który przenosi cię do nieba radości.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Bożej

Niektórzy ludzie mają kwaśne miny nawet, kiedy świeci słońce, a inni pogwizdują, kiedy pada deszcz. Niektórzy widzą zawsze błędy i wszystko na opak, ledwie tylko otworzą oczy. Serdeczna przyjaźń z Bogiem daje ludziom nowe spojrzenie na świat i każdego poranka nowe serce.