Uncategorized

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!!

REGINA CAELI, LAETARE, ALLELUJA!

Wielkanocny czas to moment zauważenia wielkiego działania Boga. Dostrzegania, że On jest prawdą, podstawą i miłością naszego życia. Każda również prawdziwa relacja ma swoje Wielkie Piątki. Podstawą jest wiara, że skończy się Wielki Piątek, a nadejdzie Wielka Sobota
i triumf Niedzieli Zmartwychwstania. Jeśli podstawą wiary uczynimy miłość, którą jest Trójca Święta, będziemy uczyć się kochać naprawdę, ale również wiernego trwania, tak jak uczyniła to Maryja na Golgocie.

Życzenia odkrycia podstaw głębokiej wiary, nadziei, która prowadzi nas do zaufania, aby ono pozwalało działać Dobremu Bogu w naszej codzienności, przesyła Wspólnota Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę.

Z pamięcią w modlitwie ks. Tomasz Stępniak – Przewodnik ŁPP