Navigation Menu+

Grupa Biało-Żółta

Grupa BiałoŻółta

„Już idzie, już idzie, już słychać ją…”

Grupa Biało-Żółta pielgrzymuje z Kutna i okolicznych parafii z dekanatu św. Wawrzyńca, Woźniakowa i Krośniewic pod przewodnictwem ks. Józefa Petrynowskiego. Przewodnika wspomaga ks. Piotr Józwiak z parafii św. Wawrzyńca w Kutnie. Patronem grupy są bł. Męczennicy Kutnowscy. Przed Tron Jasnogórskiej Pani podąża 44 pątników. W jej szeregach spotkamy dużo ludzi młodych, którzy są rozśpiewani i rozmodleni, ale także dojrzałych pielgrzymów wnoszących do grupy spokój i doświadczenie. Pielgrzymi na co dzień angażują się w życie Kościoła poprzez współtworzenie grup modlitewnych tj. Oaza, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Neokatechumenat. Główną intencją grupy jest dziękczynienie za wszelkie dobra oraz prośby otrzymane od gospodarzy na szlaku.

Ks. Józef Petrynowski – przewodnik grupy Biało – Żółtej 

Ks. Piotr Józwiak