Grupa Biała

Grupa Biała

Grupa Biała liczy 48 pątników, którzy pochodzą z Łęczycy, Góry św. Małgorzaty i okolic. Patronką Grupy Białej jest św. Faustyna Kowalska. Przewodnikiem Grupy Białej jest ks. Roman Sękalski. W posłudze na pielgrzymim szlaku wspiera go ks. Radosław Czarniak – Ojciec Duchowy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, a także ks. Krzysztof Michalski – proboszcz parafii Rdutów. W Grupie obecny jest także kleryk Adam Łukaszewicz i siostra Urszulanka – Ewa Pawlicka, która od lat przewodniczy Liturgicznej Służbie Ołtarza na szlaku ŁPPM. W grupie panuje ciepła i radosna atmosfera, wzajemna życzliwość i serdeczność. Rozśpiewane białe owieczki z radością pielgrzymują przed Tron Jasnogórskiej Pani modląc się głównie o zdrowie i powrót do pełni sił dla Biskupa Józefa Zawitkowskiego oraz o dobrą pogodę i obfite plony dla rolników.

Ks. Roman Sękalski – przewodnik grupy Białej

Ks. Radosław Czarniak – Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

Ks. Krzysztof Michalski

s. Ewa Pawlicka 

kl. Adam Łukaszewicz

Patron Grupy Białej

św. Faustyna

Litania do św. Faustyny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego, módl się za nami.
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa – Wcielonego Miłosierdzia,
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela,
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia,
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym,
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego,
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego,
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie,
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata,
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu,
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia,
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana,
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża,
Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych,
Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy,
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi,
Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa,
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą,
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją,
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością,
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą,
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością,
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej,
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby,
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych,
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci,
Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych,
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących,
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających,
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników,
Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi,
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu,
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Faustyno.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.