Grupa Biało-Żółta

„Już idzie, już idzie, już słychać ją…”

Grupa Biało-Żółta pielgrzymuje z Kutna i okolicznych parafii z dekanatu św. Wawrzyńca, Woźniakowa i Krośniewic pod przewodnictwem ks. Józefa Petrynowskiego. Przewodnika wspomaga ks. Piotr Józwiak z parafii św. Wawrzyńca w Kutnie. Patronem grupy są bł. Męczennicy Kutnowscy. Przed Tron Jasnogórskiej Pani podąża 44 pątników. W jej szeregach spotkamy dużo ludzi młodych, którzy są rozśpiewani i rozmodleni, ale także dojrzałych pielgrzymów wnoszących do grupy spokój i doświadczenie. Pielgrzymi na co dzień angażują się w życie Kościoła poprzez współtworzenie grup modlitewnych tj. Oaza, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Neokatechumenat. Główną intencją grupy jest dziękczynienie za wszelkie dobra oraz prośby otrzymane od gospodarzy na szlaku.

Ks. Józef Petrynowski – przewodnik grupy Biało – Żółtej 

Ks. Piotr Józwiak

Patroni Grupy Biało-Żółtej

św. Męczennicy

Litania do Męczenników

Męczennicy, świetlane wzory kapłańskiego braterstwa: proboszczu
i wikariuszu z Osięcin, bł. Wincenty (Matuszewski) i Józefie (Kurzawa), proboszczu z Kutna, bł. Michale (Woźniak) i ks. Michale (Oziębłowski) wikariuszu, bł. Adamie (Bargielski), prefekcie z Myszyńca, który oddałeś swą wolność za uwolnienie proboszcza;

Wyjednajcie swym wstawiennictwem przed Panem, by kapłani mieli dla siebie wzajemnie serca pełne miłości Bożej i ofiarnej służby.

Panie i Boże nasz, który obdarzyłeś łaską męczeństwa sługi Twoje, synów i córki z polskiej ziemi, bądź uwielbiony za dar ich wiary i miłości, za ich ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską posługę, za umiłowanie ludzi
i ziemi ojczystej.

Bądź uwielbiony za to, że z Twoim słowem miłosierdzia i pojednania niestrudzenie przekraczali wszelkie granice ludzkich podziałów, aby wszyscy stanowili jedno w wysławianiu Twojej miłości.

Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość, dla jakiej przyjęli cierpienie
i śmierć męczeńską, naśladując Ofiarę Boskiego Mistrza. Boże w Trójcy Świętej jedyny, niech będzie uwielbione Twoje święte Imię przez Błogosławionych Męczenników z naszej polskiej ziemi, teraz i na wieki.