Grupa Biało-Żółta

GRUPA BIAŁO-ŻÓŁTA

„Już idzie, już idzie, już słychać ją…”

Grupa Biało-Żółta pielgrzymuje z Kutna i okolicznych parafii z dekanatu: św. Wawrzyńca, Woźniakowa i Krośniewic pod przewodnictwem ks. Jacka Zielińskiego. Przewodnika wspomaga ks. Piotr Józwiak z parafii św. Wawrzyńca w Kutnie.

 Przed Tron Jasnogórskiej Pani podąża 41 pątników. W jej szeregach spotkamy dużo młodych ludzi, którzy są rozśpiewani i rozmodleni, ale także dojrzałych pielgrzymów wnoszących do grupy spokój i doświadczenie. Pielgrzymi na co dzień angażują się w życie Kościoła poprzez współtworzenie grup modlitewnych tj. Oazy, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Neokatechumenatu.

Główną intencją Grupy Biało-Żółtej jest dziękczynienie za wszelkie dobra oraz prośby otrzymane od gospodarzy na szlaku, które wypraszają dla pątników patroni grupy – bł. Męczennicy Kutnowscy.

Patroni Grupy Biało-Żółtej

św. Męczennicy

Litania do Męczenników

Męczennicy, świetlane wzory kapłańskiego braterstwa: proboszczu
i wikariuszu z Osięcin, bł. Wincenty (Matuszewski) i Józefie (Kurzawa), proboszczu z Kutna, bł. Michale (Woźniak) i ks. Michale (Oziębłowski) wikariuszu, bł. Adamie (Bargielski), prefekcie z Myszyńca, który oddałeś swą wolność za uwolnienie proboszcza;

Wyjednajcie swym wstawiennictwem przed Panem, by kapłani mieli dla siebie wzajemnie serca pełne miłości Bożej i ofiarnej służby.

Panie i Boże nasz, który obdarzyłeś łaską męczeństwa sługi Twoje, synów i córki z polskiej ziemi, bądź uwielbiony za dar ich wiary i miłości, za ich ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską posługę, za umiłowanie ludzi
i ziemi ojczystej.

Bądź uwielbiony za to, że z Twoim słowem miłosierdzia i pojednania niestrudzenie przekraczali wszelkie granice ludzkich podziałów, aby wszyscy stanowili jedno w wysławianiu Twojej miłości.

Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość, dla jakiej przyjęli cierpienie
i śmierć męczeńską, naśladując Ofiarę Boskiego Mistrza. Boże w Trójcy Świętej jedyny, niech będzie uwielbione Twoje święte Imię przez Błogosławionych Męczenników z naszej polskiej ziemi, teraz i na wieki.