Uncategorized

Pokój i dobro!

W sumie to… nasza Mama jest Królową! I mogą powiedzieć to wszyscy wierzący na całym świecie!

Dziś przez wstawiennictwo Maryi, prośmy o pokój we wszystkich narodach, krajach – na całym świecie. Niech nasza Matka – Królowa zaprowadza pokój na ziemi i w niebie, a przede wszystkim w naszych sercach.

Pokoju i dobra! 🙂
Zdrowaś Maryjo…