Uncategorized

Trzeci dzień – trzy etapy wiary

W drodze na Jasną Górę każdy dzień rozpoczynamy Eucharystią. Posileni Słowem Bożym i Ciałem Pańskim mamy zdecydowanie więcej sił do wędrówki.

Dzisiejszej Mszy św. przewodniczył ks. Michał Michalski CR, który swoje powołanie odkrył właśnie na ŁPPM. W tym roku przyjął święcenia kapłańskie w zakonie zmartwychwstańców i wędruje z nami, dziękując za otrzymane Światło.

Homilię wygłosił ks. Rafał Babicki – honorowy przewodnik ŁPPM i obecny w grupie fioletowej. Ks. Rafał zwrócił dziś uwagę na trzy etapy wiary na przykładzie Biblijnej Sary. – Zobaczmy, że gdy Sara dowiaduje się, że będzie mieć dziecko w tak późnym wieku, śmieje się z tego, może patrzy z drwiną. U nas jest podobnie, bo najpierw jesteśmy w pełni gotowi, oddani Panu Bogu – „Panie, cały Twój”, wysłuchaj mnie, Tobie ufam… Jednak, gdy prośba się nie spełnia to przechodzimy z nadziei w fazę buntu – „Teraz? Teraz, gdy już pogodziłem/am się z brakiem, to Ty dajesz mi taką możliwość? – mówił ks. Rafał.

Trzeci etap to „wszystko mi jedno, rób co chcesz”. – To rezygnacja, która pozwala na Boże działanie, zgodne z Jego wolą – dodał ks. Babicki.

O oprawę Mszy św. zadbały grupy fioletowa i granatowa – dziękujemy!

Na zakończenie ks. Michał udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.