Uncategorized

JAN PAWEŁ II A XXIV ŁPPM

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko, Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”

św. Jan Paweł II

Równo 20 lat temu, Święty Jan Paweł II odwiedził Łowicz w podróży apostolskiej, która przebiegała pod hasłem „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”. Dokładnie 14 czerwca 1999 o godzinie 10.15 rozpoczęła się Eucharystia w Łowiczu, która zgromadziła mnóstwo wiernych. Dwie dekady później pod tym samym hasłem wychodzić będzie XXIV Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę. Codziennie rano na szlaku będziemy mogli usłyszeć krótkie myśli naszego Świętego Papieża, wypowiadane podczas pielgrzymek do Polski. 20 lat temu Papież Jan Paweł II starał się uświadomić Polakom, jak wielką MIŁOŚCIĄ JEST BÓG, jak bardzo nas kocha i miłuje, jak bardzo my powinniśmy kochać BOGA… dziś wychodząc na szlak XXIV ŁPPM przypominamy tą naukę Papieża, powracamy to tego oczywistego, choć często zapomnianego hasła, do tej prawdy, której doświadczamy codziennie, ale nie zawsze chcemy ją odczuć czy zauważyć. Życie Świętego Jana Pawła II było świadectwem MIŁOŚCI DO BOGA – nasze życie też może być takim przykładem…